Postovariektomisyndrom (kirurgisk menopaus)

Ansvarsfrihet

Under de senaste åren har en ökning av antalet gynekologiska sjukdomar som kräver kirurgisk intervention noterats. Samtidigt finns det en "föryngring" av kontingenten av opererade kvinnor. De flesta inhemska och utländska gynekologer följer organisationens taktik

Under de senaste åren har en ökning av antalet gynekologiska sjukdomar som kräver kirurgisk intervention noterats. Samtidigt finns det en "föryngring" av kontingenten av opererade kvinnor. De flesta inhemska och utländska gynekologer följer taktiken för organbevarande kirurgiska ingrepp, särskilt under äggstocksoperationer hos unga kvinnor. Emellertid med ett antal gynekologiska sjukdomar (omfattande purulenta lesioner i livmodern och bihängor, vissa former av endometrios och tumörer i äggstockarna), måste radikal kirurgi användas.

Total ovariektomi utförd i fertil ålder åtföljs, förutom den oåterkalleliga förlusten av reproduktionsfunktionen, av komplexa reaktioner av det neuroendokrina systemet som kännetecknar processen för anpassning av den kvinnliga kroppen till nya tillstånd.

Det reproduktiva systemet består av:

 • från könskörtlarna (äggstockarna) där könssteroider produceras (östrogener, progesteron, testosteron);
 • målorgan (livmoder, bröstkörtlar) som dessa hormoner verkar på;
 • hjärnstrukturer (hypofys, hypothalamus) som kontrollerar funktionen av könskörtlarna och könsorganen.

Hormoner som produceras av äggstockarna, med blod, kommer in i olika organ och vävnader i kroppen, där de ansluter till cellreceptorer. Äggstockarna hos en kvinna i fertil ålder är komplexa organ som utsöndrar könssteroidhormoner. Som svar på den cykliska utsöndringen av gonadotropiner bildas ett ägg klart för befruktning.

Hos kvinnor i reproduktiv ålder syntetiseras östrogener (östradiol, östron och östriol), progesteron och androgener i äggstockarna. De steroidproducerande vävnaderna i äggstockarna är granulosa-celler som fodrar i follikelns kavitet, celler i den inre thecan och i mycket mindre grad stroma. Granulosa-celler och tecaceller deltar synergistiskt i syntesen av östrogener, cellerna i tecalmembranet är huvudkällan till androgener, som också bildas i en liten mängd i stroma; progesteron syntetiseras i thecaceller och granulosa-celler. Syntesen och utsöndringen av hormoner av äggstockarna kontrolleras av hypofysen genom luteiniserande (LH) och follikelstimulerande (FSH) hormoner. LH-frisättning ger ägglossning, FSH påverkar processen för follikelmognad i äggstocken.

Avlägsnande av äggstockarna leder till en kraftig minskning av nivån av det mest biologiskt aktiva östrogenet - 17p-östradiol (E2), under de första veckorna efter ovariektomi kan det minska till spårnivåer. Som svar på avstängning av äggstockarna avlägsnas den inhiberande effekten av östrogen på det hypotalamiska hypofyssystemet med den negativa återkopplingsmekanismen. Detta leder till en ökning av nivån av gonadotropiner, och innehållet i FSH ökar tidigare och når en högre nivå jämfört med LH. FSH / LH-förhållandet överskrider alltid 1. Efter ovariektomi hos kvinnor i reproduktiv ålder krävs en annan tidsperiod för att öka nivån av gonadotropiner, men det tar ofta mer än en månad att upprätta en stabil postmenopausal nivå. Nivån av gonadotropiner - LH ökar med 3-4 gånger, FSH med 10-15 gånger (V.P. Smetnik, L.G. Tumilovich, 1997; S.V. Yureneva, 1999).

Det huvudsakliga östrogenet som cirkulerar i blodet hos opererade kvinnor är östron. Den senare bildas av androgener som ett resultat av extragonadaromatisering. Enligt det idag som antagits idag omvandlas (aromatiseras) androgener, särskilt androstendion, främst producerade av binjurarna, till östrogener utanför de endokrina körtlarna, dvs utanför äggstockarna eller binjurarna. Där detta inte är exakt känt, men fettvävnad, lever, njurar, hud och vissa kärnor i hypotalamus har förmågan att aromatisera androgener. En sådan extra-körtelformig östrogenbildning hänför sig huvudsakligen till bildningen av östron från androstendion. Hos fullständiga kvinnor är andelen av omvandling till östrogener och koncentrationen av det senare i blodet högre än hos tunna. I fettvävnad kan dessa processer förbättras genom att öka aromatasaktiviteten hos fettceller på grund av förhöjda nivåer av FSH (S. V. Yureneva, 1999). Det konstaterades att hos kvinnor i reproduktiv ålder, syntetiseras 49% av testosteron, det mest aktiva androgenet, i binjurebarken, 17% bildas genom perifer konvertering från andra steroidprekursorer och 33% syntetiseras i äggstockarna. Äggstockarna producerar också cirka 60% androstendion och 20% dehydroepiandrostenedione. Således kan total ovariektomi leda till en minskning av androgener hos de opererade kvinnorna på grund av uteslutningen av ovariefraktionen av testosteron och dess föregångare, androstenedion (S.V..

Grundläggande studier under de senaste åren har visat att olika typer av östrogen-, progesteron- och androgenreceptorer inte bara finns i de viktigaste målorganen (livmodern och bröstkörtlarna). De finns i centrala nervsystemet, benceller (osteoblaster och osteoklaster), vaskulärt endotel, myokardiocyter, bindvävsfibroblaster, urogenitala kanalen, i munslemhinnan, struphuvud, konjunktiva och tjocktarmen. Den hormonella effekten bestäms inte bara av graden av bindning av hormonet till receptorn, utan också av kinetiken hos hormonreceptorkomplexet i kärnan och av komplexets stabilitet. Koncentrationen av receptorer i vävnaden bestämmer dess känslighet för hormonet; vävnader som anses vara hormonsensitiva har en låg koncentration av hormonreceptorer (J. M. Marsh, 1976; M. S. Brown et al., 1979).

Följaktligen orsakar en kraftigt brist på könssteroider och framför allt östrogener systemiska förändringar i organ och vävnader på grund av en kränkning av hormonell homeostas. Utvecklingen av postovariektomisyndrom (SPTO) med varierande svårighetsgrad noterades hos 60–80% av patienterna som genomgick operation. En allvarlig sjukdomsförlopp observeras hos nästan 60% av patienterna, hos varje fjärde kvinna (26%) är dess manifestationer måttliga och endast i 14% av fallen finns det en mild förlopp med SPT. Hos 25% av patienterna finns en ihållande funktionshinder till följd av operationen (V. P. Smetnik, 1997).

Syndromet som utvecklas efter total ovariektomi kännetecknas av utvecklingen av neurovegetativa, psykoterapeutiska och metaboliska endokrina störningar. Symtom på östrogenbrist kan förekomma under de första veckorna efter ovariektomi hos 72,3–89,6% av kvinnorna (L. V. Suschevich, I. A. Krasnova, O. E. Laktionova et al., 2000). Somatiska manifestationer av total ovariektomi inkluderar klassiska vasomotoriska symtom - spolning och svettning på natten, hos minst 70% av kvinnorna. Tidvattens frekvens varierar från enstaka till flera tiotals per dag. De varar i ett år eller många år. Värmevallningar med riklig svettning är de tidigaste och specifika symtomen på ovariell dysfunktion. Huvudvärk, yrsel, hjärtklappningar i vila, parestesi, allmän svaghet och trötthet inträffar under de första veckorna efter total ovariektomi hos 42–68% av patienterna. Neuropsykiatriska störningar manifesteras i form av emotionell labilitet med irritabilitet, tårsamhet, försämrad sömn, aptit, minskad eller förlorad libido (V.P. Smetnik, L.G. Tumilovich, 1997; L.V.Sushchevich et al., 2000; S V. Yureneva, 1999).

Den kliniska bilden av psykiska störningar som utvecklas hos kvinnor med postovariektomisyndrom kännetecknas av polymorfism och representeras av ett brett spektrum av depressiva ångeststörningar, olika manifestationer av de psyko-vegetativa komponenterna i somatiseringen (G. Ya. Kamenetskaya et al., 2001). VET: s varaktighet kan variera avsevärt. Endast hos 19,5% av patienterna tenderar vasomotoriska symtom att vända det första året efter operationen. Hos de flesta patienter kvarstår dessa symtom 3–5 år eller mer (S. Campbell och E. Mong, 2003).

Vaginal torrhet är ett mycket viktigt symptom på yrkesutbildning. Tjockleken och fukten hos skivepiteln i slidan beror på östrogener, och en minskning av deras koncentration i serum leder till tunnning och torrhet i vaginalslemhinnan. Dyspareunia i kombination med en minskning eller förlust av libido leder till sexuell disharmoni, och i vissa fall till omöjlighet för sex.

Östrogenbrist är orsaken till atrofiska förändringar i könsorganet, som utvecklas hos 40-60% av patienterna. Kvinnor med SPT klagar ofta över täta urineringar, dysuri och peremptory uppmaningar. Fysisk stressinkontinens åtföljer ofta SPTO. Atrofisk vaginit, återkommande cystouretrit, urininkontinens, nocturia påverkar en kvinnas livskvalitet negativt.

Östrogenbrist under SPTO leder till påskyndade vallningsprocesser, minskad turgor och tunnare hud, snabba uppträdande av rynkor, ökad torrhet och skörhet i hår och naglar. Icke-specifika symtom som uppstår efter total ovariektomi inkluderar smärta i muskler och leder, atrofisk konjunktivit, laryngit, xerostomi, tidig utveckling av glaukom.

Det är känt att kvinnliga könshormoner har en hjärtskyddande effekt. Forskning av Colditz et al. (1987) visade att kvinnor som genomgick total ovariektomi med hysterektomi och inte tog hormonersättningsterapi (HRT) efter operationen hade en högre relativ risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdom jämfört med patienter med klimakteriet. Enligt N. G. Pilyaeva (2001), som observerade 71 patienter, upptäcktes arteriell hypertoni i 29% av fallen efter total ovariektomi och myokardial dystrofi hos 73%. En minskning av östrogena effekter leder till utveckling av aterogena förändringar i blodfettspektrumet - en ökning av nivån av totalt kolesterol, triglycerider, låg och mycket låg densitet lipoproteiner (L.V. Akker, A.I. Galchenko, 2001; L.V.Sushchevich et al., 2000; D. Purdie, 1996; Suda et al., 1998), en ökning av det totala perifera vaskulära motståndet, vilket bidrar till utvecklingen av mikrosirkulationsförändringar (N. G. Pilyaeva, 2001). För att bedöma blodets aterogenicitet ges stor vikt inte så mycket till de absoluta värdena för LDL och HDL som deras förhållande. Denna indikator - koefficienten för aterogenicitet - gör det möjligt för oss att bedöma risken för att utveckla åderförkalkning (V.P. Smetnik, 2001). En minskning av detta förhållande när man tar HRT är ett gynnsamt prognostiskt tecken.

För närvarande har det blivit känt att utöver påverkan av lipider påverkar östrogener direkt den vaskulära väggen. Det har visat sig att östradiol stimulerar kvävesyntas, vars produkt, kväveoxid, utvidgar blodkärlen och oxiderar lipoproteiner som ackumuleras under intima. Således ökar frånvaron av östrogen aterogenes och vaskulär spasm (C. Campbell och E. Mong, 2003).

Kliniska och elektrokardiografiska manifestationer av myokardial dystrofi i SPTO saknar patognomonicitet och liknar ofta förändringar i kranskärlssjukdom. Genomförande av prover med nitroglycerin, obzidan, kaliumklorid och doserad fysisk aktivitet (cykel ergometri) eliminerar hjärtens energifel. Ovanstående test gör det möjligt att genomföra differentiell diagnostik mellan myokardial dystrofi på grund av brist på östrogen och koronar hjärtsjukdom. Kardiopatier hos patienter med PRE förekommer vanligtvis under "tidvattnet". Vanligtvis avtar de inte mitt i kardiolytisk terapi. Samtidigt ger användningen av hormonersättningsterapi en snabb effekt: smärta i hjärtområdet reduceras och hjärtrytmen, EKG-data normaliseras.

Redan under de första månaderna efter bilateral ovariektomi upplever kvinnor en överträdelse av benombyggnadsprocesserna. Det finns två typer av benvävnad: kompakt ämne (80%) och svampig substans (20%). Till exempel består diaphys av rörformade ben av ett kompakt ämne. Den kompakta substansen är okänslig för östrogen. Den svampiga substansen finns i ryggkotorna, den distala epifysen av radien, femoral halsen och calcaneus. Det är mycket känsligt för östrogen. Anslutningen av östrogen och svampig substans avgör nästan dess tillstånd. Östrogener hämmar benombyggnad och upprätthåller en balans mellan resorption och bildandet av ny benvävnad. Uppenbarligen, för att benvävnaden ska förbli oförändrad, måste dessa processer vara balanserade eller sammankopplade. Hos patienter med SPTO sjunker nivån av östrogen i blodet och resorption börjar råda över bildningen av benvävnad, eftersom nya platser för rekonstruktion aktiveras på benets yta.

Den svampiga substansen är särskilt utsatt för att ytan upptar ett stort område. Även efter en minimal eller måttlig skada kan ett benfraktur uppstå. I detta avseende, hos patienter med yrkesutbildning, ökar risken för cancellösa benfrakturer gradvis. Ett fraktur i lårbenshalsen och distal pineal-epifys uppstår som ett resultat av trauma, medan ryggkotorna utsätts för spontana frakturer. Dessa förändringar i benmetabolismen är mest uttalade under det första året efter total ovariektomi. Minskning av benmineraltäthet (BMD) under de första 12 månaderna efter operationen kan nå 7–17% i ländryggen. Accelererad benresorption observeras under lång tid - från 5 till 10 år efter operationen. En minskning av BMD leder till utveckling av osteoporos och en ökad risk för sprickor (Zhivny et al., 1999; S.V. Yureneva, 1999; D. W. Purdie, 1996). Utnämningen av HRT omedelbart efter operationen kan helt blockera förlusten av benvävnad som inträffar efter avlägsnande av äggstockarna.

Syndromet, åtföljt av brist på östrogen, kan uppstå inte bara efter ovariektomi, utan också efter hysterektomi (HE). Det är känt att en hysterektomi utförd i reproduktiv ålder negativt påverkar äggstockarnas anatomiska och funktionella tillstånd, vilket leder till en minskning av östradiolnivåer och uppkomsten av tecken på ett östrogenbrist tillstånd.

Detta symptomkomplex som förekommer hos en betydande del av patienter i reproduktiv ålder efter att livmodern har avlägsnats, kännetecknas av utvecklingen av specifika, psykoneurovegetativa, sexuella, urogenitala, vaskulära och andra östrogenbristillstånd, betraktas som posthysterektomisyndrom (Yu. E. Dobrokhotova, 2003).

Den ledande faktorn för patogenesen av posthysterektomisyndrom är förekomsten av ovariehormonbrist, därför används HRT för att korrigera dessa symtom. Vissa författare föreskriver östrogenmonoterapi för detta ändamål. Så i verken (J. M. Whitelaw, 1995) visas effektiviteten av östrogenmonoterapi hos patienter med HE. När man väljer ett hormonellt läkemedel för att lindra posthysterektomisyndrom är det emellertid nödvändigt att gå från den gynekologiska patologin, vilket var en indikation för hysterektomi, samtidig extragenital patologi och tillståndet i bröstkörtlarna. Yu. E. Dobrokhotova (2003) undersökte 122 patienter efter subtotal och 130 patienter efter total hysterektomi. Alla hade äggstockar. Livial (tibolon 2,5 mg), en vävnadsselektiv regulator av östrogen aktivitet, användes för att lindra posthysterektomisyndrom. Livial har inte en stimulerande effekt på bröstkörtlarna, antagligen på grund av svår hämning av sulfatasaktivitet och stimulering av sulfotransferas.

Således visade randomiserade studier av N. Bundred (2002) att östrogen-progestogenläkemedel redan orsakar mastalgia hos 40–50% av patienterna efter ett år och ökar mammografisk densitet hos 30-70% av patienterna, medan tibolon orsakar mastalgia på samma gång endast 4% och ökar mammografisk densitet hos endast 3% av kvinnorna. Resultaten av studien visade den höga effektiviteten av tibolon för att förbättra blodtillförseln och trofism i äggstockarna och därför deras anatomiska och funktionella tillstånd i de tidiga stadierna efter operationen, vilket gör det möjligt att begränsa terapiförloppet till 6 månader. Förskrivningen av läkemedlet vid en längre tid krävde förlängning av behandlingen upp till 12 månader och ytterligare på grund av en långsammare effekt. Återställningen av det funktionella tillståndet i äggstockarna ledde till utjämning av menopausala symtom.

Den huvudsakliga och mest patogenetiskt underbyggda behandlingen efter total ovariektomi är hormonersättningsterapi.

Målet med en sådan terapi är den farmakologiska ersättningen av den förlorade hormonfunktionen i äggstockarna. Moderna läkemedel använder endast naturliga hormoner eller deras analoger i doser som är tillräckliga för att behandla tidiga symtom och förhindra långtidseffekter. Utnämningen av HRT omedelbart efter operationen främjar en smidig anpassning av kvinnans kropp till villkoren för en akut brist på könssteroider och förhindrar utvecklingen av post-variektomiserat syndrom. När man tar könshormoner bromsar hudens åldringsprocess, affektiva störningar minskar eller försvinner, sexuell lust upprätthålls och livskvaliteten förbättras (G. Ya. Kamenetskaya, V.N. Krasnov, S.V. Yureneva, 2001). HRT-kursens längd kan vara annorlunda. Det tros att efter ovariektomi är den minsta perioden för vilken HRT föreskrivs 5–7 år. Valet av behandlingsregime beror på kvinnans ålder, sjukdomen som orsakade kirurgiskt ingripande, närvaron av riskfaktorer, operationens volym samt egenskaperna hos de kliniska tecknen och resultaten av den instrumentella undersökningen. Det bör noteras att de vasomotoriska manifestationerna av VET försvagas eller försvinner flera månader efter behandlingsstart. Den terapeutiska och profylaktiska effekten i relation till det kardiovaskulära, skelett- och centrala nervsystemet manifesteras emellertid endast med långvarig (i 3-5 år eller mer).

Indikationer för HRT:

 • värmevallningar, nattsvett;
 • depression, sömnstörning;
 • urogenitala (urogenitala) störningar - dyspareunia, torrhet i slidan, snabb urinering, dysuri, urininkontinens;
 • osteoporos.

HRT rekommenderas också för personer med riskfaktorer för osteoporos, hjärt-kärlsjukdom, Alzheimers sjukdom.

Absoluta kontraindikationer för utnämningen av HRT är:

 • östrogenberoende maligna tumörer: bröstcancer, endometrial cancer;
 • akuta tromboemboliska vensjukdomar;
 • allvarliga sjukdomar i levern och njurarna med en kränkning av deras funktioner;
 • patologisk blödning av okänt ursprung från könsorganen;
 • etablerad eller misstänkt graviditet.

Innan HRT utnämns undersöks en gynekolog, mammografi, cytologisk undersökning av utstryk från livmoderhalsen, ultraljud i bäckenorganen.

Som en del av moderna HRT-preparat används östrogener huvudsakligen - 17p-östradiol, östradiolvaleriat, östriol. De första 2 är aktiva östrogener, vilket ger en stabil terapeutisk effekt och frånvaron av symtom på postovariektomi medan man tar läkemedlet. Estriol är ett svagare östrogen, men det har en uttalad positiv effekt på slemhinnan i genitourinary tract och är effektiv vid behandling av genitourinary störningar.

Det finns också konjugerade östrogener erhållna från urinen hos gravida ston. De har en biologisk effekt som liknar naturliga östrogener..

Det finns olika sätt att införa HRT i en kvinnas kropp: i form av orala tabletter, transdermal HRT, vaginala suppositorier och krämer, subkutana implantat.

Det vanligaste intaget av hormoner i form av tabletter, som är effektiva både för behandling och för att förebygga tidiga och sena manifestationer av post-varektomisyndrom. Läkemedel som endast innehåller östrogener förskrivs kvinnor med avlägsnad livmodern i kontinuerligt läge (Proginova, Schering, Tyskland; estrofem, Novo-Nordisk, Danmark; Ovestin, Organon, Holland). Kvinnor med konserverad livmoder är ordinerade tabletter som innehåller östrogener och progestogener i form av monofasiska, bifasiska och trefasiga läkemedel.

Monofasiska preparat innehåller samma mängd östrogen och progestogen i varje tablett (cliogest, Novo-Nordisk, Danmark; individ, Orion, Finland; climodien, Schering, Tyskland; femoston 1/5, Solvay Pharma, Nederländerna; livial, Organon, Holland).

Bifasiska preparat innehåller endast östrogener i de första 14 tabletterna och östrogener i kombination med progestogener i de sista 7 tabletterna, som härmar den bifasiska menstruationscykeln (Klimen, Schering, Tyskland; klimonorm, Schering, Tyskland; cyclo-proginova, Schering, Tyskland; Divina, Orion, Finland).

För transdermal administration av könshormoner används plåster och geler. Samtidigt kommer hormoner in i blodomloppet och kringgår levern, så att de kan förskrivas för leversjukdomar. Fläckar och geler är också effektiva för behandling och förebyggande av manifestationer av PTW. Transdermala preparat inkluderar: klimat (Schering, Tyskland), innehållande 3,9 mg 17P-östradiol - 12,5 mm 2 matrisplåster (4 st i en förpackning) eller 7,8 mg 17 beta-östradiol - 25 mm 2 matrisplåster ( i paketet 4 st.); Divigel (Orion, Finland) - 0,5; 1 mg 17P-östradiolgel (28 st i en aluminiumfoliepåse).

Vaginala suppositorier och aktuella krämer innehåller svag östrogen-estriol. Dessa former av läkemedlet är effektiva för behandling av genitourinära störningar, men eliminerar inte andra symtom på PTS och förhindrar inte utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar, osteoporos och Alzheimers sjukdom. Detta inkluderar också läkemedlet Ovestin (Organon, Holland), som innehåller 1 mg östriol i 1 g grädde (vaginal kräm) eller 0,5 mg östriol - vaginal suppositorier.

Under vår övervakning fanns det 37 kvinnor, varav 21 (den första gruppen) genomgick en total ovariektomi, och 16 patienter (den andra gruppen) genomgick en hysterektomi. Patientens ålder varierade från 38 till 56 år. Ultraljud utfördes på alla patienter före operationen och i dynamik 1-3–6–12 månader efter operationen med användning av buksensorer och vaginala sensorer. Innehållet i LH, FSH, östradiol och testosteron i blodet hos alla patienter bestämdes med den radioimmunologiska metoden.

Hos 16 patienter i den första gruppen, inom en vecka efter operationen, uppträdde vasomotoriska symtom i form av värmevallningar med överdriven svettning; 9 kvinnor klagade på huvudvärk, yrsel, hjärtklappning, allmän svaghet, trötthet; Fyra kvinnor upplevde neuropsykiatriska störningar i form av emotionell labilitet, irritabilitet, tårfullhet, sömnstörningar, aptit. Hos 5 patienter tenderade vasomotoriska symtom att vända det första året efter operationen. Hos 9 kvinnor som inte tog HRT varade dessa symtom kvar i 3-5 år eller mer. De utvecklade vidare atrofiska förändringar i urinvägarna med utvecklingen av atrofisk vaginit, återkommande cysturetrit, urininkontinens, nekturi, vilket hade en extremt negativ effekt på patientens livskvalitet. Hos kvinnor som inte tog HRT, accelererades hudsvallningsprocessen, torrhet och sprött hår intensifierades.

Vid undersökning av hormonnivån (LH, FSH, östradiol och testosteron) i blodet 1 månad efter operationen noterades en minskning av innehållet av östradiol till spårvärden (0,3 ± 0,02 pmol / L; normal 128–620 pmol / L) testosteron - upp till 0,5 ± 0,1 nmol / L (normal 0,38 ± 2,71 nmol / L) med ökande koncentration av LH (40,5 ± 0,1 mg / L) och FSH (140 ± 0,3 mg / l).

En ultraljudsundersökning av bäckenorganen hos patienter efter total hysterektomi 1 vecka efter operationen avslöjade en ökning av ovarievolymen med 1,5 gånger jämfört med data före operationen (9,8 + 1,1 cm3, p

R. A. Manusharova, doktor i medicinska vetenskaper, professor
RMAPO, Clinic of Andrology, Moskva

Vad kan vara konsekvenserna och komplikationerna efter att livmodern har tagits bort?

En sådan operation som en hysterektomi involverar avlägsnande av livmodern, varvid konsekvenserna för en kvinnas kropp kan vara ganska allvarliga. Hysterektomi är en av de vanligaste metoderna för radikal terapi för maligna tumörer i livmoderhålet, när det inte finns några alternativa behandlingsalternativ. Oftast utförs en hysterektomi för kvinnor efter 40-50 år.

När livmoderborttagning indikeras

Indikationer för att ta bort livmodern kan vara olika:

 • genital cancer;
 • komprimering av livmodersväggar;
 • endometrios;
 • konstant blödning;
 • prolaps eller prolaps av livmodern;
 • myom.

Enligt statistiken är ungefär en tredjedel av kvinnor som har genomgått en hysterektomi över 40 år. Eftersom detta är en ganska storskalig och komplex operation är det nödvändigt att veta vad den står inför och vilka konsekvenser som kan uppstå under den tidiga eller sena postoperativa perioden.

Många kvinnor undrar ofta om sex är möjligt efter att livmodern har tagits bort, om klimakteriet kommer tidigare och med den tidiga åldern. Den behandlande läkaren kommer att kunna svara på alla dessa frågor, som i detalj förklarar essensen av hysterektomin och reglerna för beteende hos patienten under den postoperativa perioden. Han kommer också att förklara i vilken storlek uterus fibroids kirurgi utförs för kvinnor i åldern 40 till 50, och i vilka fall andra behandlingsmetoder kan undvikas..

Borttagning av livmodern med bihang (rör, äggstockar) leder till det faktum att kvinnan försvinner menstruation, eftersom det inte finns någon endometrium. Detta tillstånd i kroppen kallas kirurgisk klimakteriet. Men inte alla fall kräver att äggledarna tas bort. Tack vare moderna tekniker är det ofta möjligt att undvika avlägsnande av livmoderhalsen eller äggstockarna.

Att ta bort livmodern kan ha olika konsekvenser, beroende på vilka andra organ som kommer att tas bort. Konsekvenserna för kvinnans kropp och rehabiliteringskursens varaktighet beror på detta..

Åtgärden för att ta bort livmodern är av följande typer:

 • subtotal hysterektomi;
 • radikal;
 • total.

Med subtotal kan endast livmodern själva amputeras, utan äggledare. En radikal behandlingsmetod involverar avlägsnande av livmoderhalsen med bilagor. Amputation av livmoderhalsen och livmodern kallas total hysterektomi..

Innovativa metoder för gynekologiska ingrepp inkluderar avlägsnande av livmodern med den laparoskopiska metoden. Laparoskopi är den mest föredragna operationen som kvinnor väljer på grund av minimal risk för konsekvenser..

Tips: Innan operationen måste du konsultera en läkare för att förstå essensen av hysterektomi, för att bedöma vad den står inför och vilka konsekvenser det kan ha..

Laparoskopi: fördelar och nackdelar

Konsekvenserna av att ta bort livmodern och äggstockarna efter laparoskopi är alltid minimala, och därför är en sådan operation för en kvinna i åldrarna 40-50 år den minst traumatiska. Laparoskopi som huvudmetod för radikal behandling har genomförts i 20 år och är en av de mest effektiva och säkra metoderna när det gäller komplikationer..

Åtgärden gör att du kan ta bort livmodern med bilagor och snabbt återställa effektiviteten och skadar inte heller en kvinnas utseende. Endast ett litet ärr eller ärr kvar på huden. Behandlingstiden och sjukhusvistelsen i detta fall kommer att vara minimal..

Trots de positiva aspekterna kan laparoskopi orsaka följande komplikationer:

 • organdysfunktion;
 • mekanisk skada på vävnader och organ.

Du måste veta vilka konsekvenser operationen försvinner på egen hand utan behandling och vilka är ett tecken på en patologisk process. Omedelbart efter det att laparoskopi är över kan en kvinna ha dragande smärta i nedre del av buken. Detta fenomen behöver inte behandling och försvinner vanligtvis efter ett par dagar..

Om äggledarna och äggstockarna bevaras kan det vara liten urladdning från könsorganen. Detta är direkt relaterat till produktionen av hormoner. Med en genetisk predisposition kan laparoskopi leda till en vidhäftningsprocess. Laparoskopi leder sällan till inflammatoriska processer, men omedelbart under den tidiga perioden förskrivs patienten antibakteriella läkemedel.

Bevara ett specifikt område i endometriumet tillåter supravaginal amputation av livmodern utan äggledar och livmoderhalsen. Denna typ av kirurgisk ingrepp utförs med livmoderfibroider eller vaginal prolaps. Det föreskrivs främst för unga patienter att bevara livmoderhalsen. Vid behov, cauterisering av erosion i livmoderhalsen genom radiovågor.

Råd: för att undvika allvarliga konsekvenser, efter en hysterektomi, är det nödvändigt att korrekt genomföra den postoperativa perioden.

Vilka konsekvenser kan det vara efter operationen

När laparoskopi utförs med avlägsnande av livmoderhalsen, rören och äggstockarna, upphör hormoner att produceras. Därför måste patienten ta dem i form av tabletter under lång tid för att återställa kroppen. Vanligtvis en vecka efter att en laparoskopi eller annan operation har utförts, kan en kvinna uppleva post-kastrationssyndrom, som varar cirka 25 dagar. Under denna period kan följande symtom uppstå: ökad svettkörtlarnas funktion, hjärtrytmstörningar, sömnlöshet, neuros, etc..

3-4 år efter en hysterektomi kan patienten få osteoporos, eftersom kalcium elimineras för snabbt till följd av brist på östrogen. Parodontisk sjukdom eller problem med vävnadsreparation kan också uppstå. Eftersom en kvinnas kropp genomgår allvarliga förändringar efter borttagandet av livmoderhalsen och rören, kan klimakteriet förekomma före schemat. Du kan inte bli gravid efter en sådan operation.

Gynekologisk kirurgi, där livmodern, rören och äggstockarna avlägsnas fullständigt, ger ibland komplikationer i form av venetrombos, bildning av vidhäftningar och problem med urinering.

Tidiga komplikationer

För att ta reda på vilka komplikationer som kan uppstå i patientens tidiga eller sena postoperativa period efter att livmodern och rören har avlägsnats är det möjligt genom vilken typ av kirurgisk ingrepp som utförs. Den klassiska operationen anses vara den längsta när det gäller återhämtning, så den kan ge några fler komplikationer än andra.

Den postoperativa perioden kan kompliceras av svår smärta i suturen eller nedre buken, blodig utflöde, dålig hälsa efter anestesi. Typ av anestesi bör väljas med hänsyn till patientens ålder och allmänna tillstånd. Anestesi kan orsaka kräkningar, förvirring, svår illamående, lågt blodtryck och i mycket sällsynta fall dödsfall.

Dessutom åtföljs ibland kirurgisk amputation av livmodern och dess bifogningar (rör, äggstockar) av följande komplikationer: närvaron av pus och sömmar divergens, temperatur upp till 38 grader, rodnad och svullnad i suturområdet, peritonit.

Peritonit åtföljs av en hög temperatur, ibland upp till 40 grader, en kränkning av det allmänna tillståndet, en minskning av trycket, förvirring, takykardi och svår smärta under trycket på magen. Blödning kan inträffa när det finns ett brott mot tekniken för kirurgi. Det kännetecknas av skarlagen eller mycket mörk fläckning, närvaron av blodproppar.

Med utvecklingen av tromboemboli är patienten orolig för smärta i bröstet, yrsel, snabb andning, hemoptys, blekhet i huden. Ingripande i vagina orsakar ibland en kränkning av urinering. Det här problemet kan vara relaterat till en urinrörsskada..

Tips: För att undvika komplikationer under den tidiga perioden hjälper korrekt vald anestesi och antibakteriell terapi.

Komplikationer av den sena perioden

Hormonterapi hjälper till att undvika många obehagliga konsekvenser efter en hysterektomi.

Avlägsnande av livmodern och dess rör under den sena postoperativa perioden kan ha följande konsekvenser: tidig menopaus, hormonell störning, kronisk smärta, urininkontinens, vidhäftningar, vaginal prolaps.

Beroende på om äggstockarna avlägsnas eller inte, kan patienten drabbas av klimakteriet. Om alla bilagor tas bort inträffar ibland allvarlig viktminskning eller fetma, vilket är förknippat med hormonell obalans. Sträckmärken bildas på huden, problem med syn och tryckfluktuationer visas..

Smärtsamma upplevelser kan dra på sig under lång tid och förvärra patientens liv. Frånvaron av nödvändiga hormoner och svaghet i bäckenmusklerna bidrar till urininkontinens och vaginal prolaps. I framtiden kommer utvecklingen av sprickor i underlivet, fekal inkontinens, inflammation i urinvägarna.

Konsekvenserna av strålterapi

Kärnan i effekten av strålterapi på maligna celler är att det finns en hög dos av strålning. Det kan utföras efter kirurgisk behandling för att undvika utveckling av metastaser eller återfall. Den negativa effekten av strålterapi på friska celler är relativt låg..

Biverkningar av strålterapi är kräkningar, illamående, svår trötthet, hudinflammation, brännande känsla under urinering. Sådana fenomen förekommer ofta omedelbart efter den första sessionen och håller hela kursen. I slutet av behandlingen försvinner de.

Allvarliga konsekvenser efter bestrålning inkluderar sällsynta komplikationer såsom kronisk förträngning av vagina, lymfostas och vaginal blödning. Dessa kliniska manifestationer förekommer några månader eller ett år efter strålbehandling.

Denna teknik får kvinnor att stoppa ägglossning och östrogenproduktion. Därför, efter strålbehandling, blir patienten infertil och tidig menopaus går in..

En noggrann förberedelse för operationen hjälper till att undvika tidiga eller sena konsekvenser efter att livmodern och dess bihang har tagits bort. Anestesi måste användas i enlighet med patientens ålder, och själva operationen bör ha minimal risk för komplikationer. Förebyggande av konsekvenserna efter en hysterektomi inkluderar en sparsam kost, vaginalövningar, brist på motion, bandage och sexuell vila.

Menopaus efter uttag av livmodern, symtom, behandling av klimakteriet hos kvinnor med en borttagen livmodern med droger och hormoner

Vid svår blödning, prolaps, adenomyos, fibroids eller andra, ännu mer allvarliga gynekologiska problem, verkar beslutet att ta bort livmodern och äggstockarna vara den rätta och enkla lösningen. Men innan en har gett samtycke till operationen, efter att ha lyssnat på läkarnas försäkringar om att allt kommer att gå bra, måste en kvinna ha lite kunskap. Hon måste förstå vad som kommer att hända med hennes kropp efter förfarandet..

Kirurgi kan allvarligt påverka det totala välbefinnandet och livskvaliteten. Hon är inte utan negativa konsekvenser. För att jämna ut deras inflytande så mycket som möjligt föreskriver läkare en speciell hormonersättningsterapi. Att ta de föreskrivna medicinerna anses vara det bästa alternativet för att upprätthålla god hälsa och upprätthålla kvinnors hälsa..

Borttagning av livmodern med bilagor - varför det händer?

1 peritonit;
2 Graviditet i livmoderhalsen;

3 Förekomst av purulenta sjukdomar;

4 Komplexa former av sjukdomar (fibroider, onkologiska formationer).

Det är också viktigt att observera det allmänna tillståndet i den kvinnliga kroppen efter operationen. Vid de minsta avvikelser rekommenderas det att man snarast informerar läkaren om detta. Det finns alltid en stor sannolikhet för olika komplikationer, till och med döden.

orsaker

Utseendet på klimakteriet efter operationen beror på följande skäl:

 1. Avlägsnande av äggstockarna (ovariektomi). I detta fall förblir livmodern intakt.
 2. Avlägsnande av livmodern under bibehållande av ett par äggstockar eller en äggstock (hysterektomi).
 3. Fullständigt avlägsnande av äggstockarna och livmodern (ovariektomi med hysterektomi).

Kirurgi indikeras i närvaro av patologier i en kvinnas kropp.

Bland dem bör noteras:

 • livmodersblödning av olika ursprung;
 • närvaron av endometrios;
 • fibroider eller fibroids;
 • polycystisk äggstock;
 • inflammatoriska processer av en omfattande karaktär;
 • maligna neoplasmer.

Vad är en kirurgisk menopaus

Vid kirurgisk klimakteriet upphör kvinnans reproduktionsfunktion. Detta beror på en operation för att ta bort livmodern eller äggstockarna. Kirurgisk ingrepp utförs om man misstänker en cancer. Menopaus tolereras kraftigt av en kvinna.

Hur länge varar det

Varaktigheten på en kirurgisk klimakteriet är svår att förutsäga, eftersom det beror på många faktorer. Korrekt utvald behandling spelar en viktig roll. Den patologiska processens varaktighet kan vara 2-10 år.

Eftersom den hormonella bakgrunden spelar en viktig roll, genomgår kirurgisk menopaus terapi snabbare och samtidigt säkerställer ett stabilt känslomässigt tillstånd hos patienten.

Känslomässig stämning av en kvinna

Under en lång tid efter att de kvinnliga inre könsorganen har tagits bort kan patienten inte återgå till det normala, hennes psykologiska tillstånd är extremt instabilt. Även om det visade sig vara förenligt med detta tillstånd, börjar i alla fall, efter två eller tre veckor, den hormonella bakgrunden tillkännage sig. Detta påverkar nödvändigtvis kvinnans allmänna tillstånd, hon kan bli obegränsad, sårbar, snabbt förlora humöret. I de flesta fall börjar en kvinna depression, vilket kan pågå länge. Dessutom kan många farhågor också uppstå, bland vilka rädsla:

 1. Överdriven hårväxt;
 2. Viktökning;
 3. Förändringar i röstens klang;
 4. Frigiditet.

Vilka typer av hormonbaserade behandlingar finns det??

Menopaus kan ta olika former, försvinna utan behandling eller kräva långvarig behandling och tillsyn av en gynekolog.

Höjdpunkt efter operationen kan vara:

 1. Tidigt. Symtomen visas strax efter operationen.
 2. Sent. Obehagliga symptom uppträder efter några månader.
 3. Resistent. Tecken uttalas. Det finns en tendens att förvärra kroppens allmänna tillstånd.

Hittills känner modern medicin tre terapeutiska metoder genom hormoner:

 • Ersättning;
 • stimulerande;
 • Bromsning.

Hormonersättningsterapi förskrivs till patienter som har avslöjat patologiska störningar i kroppen. Ofta föreskrivs sådana behandlingskurser inom gynekologi, onkologi, urologi, endokrinologi. Ett hormonalt medel av en naturlig eller syntetisk typ kan införas i kroppen..

Resultatet med denna behandling är påtaglig tills hormonpreparaten kontinuerligt mättar cellerna från utsidan. Dosering, schema och administreringssätt föreskrivs av den behandlande specialist. Som stimulant används den beskrivna terapeutiska typen av terapi för att förbättra de endokrina körtlarnas funktion.

Östrogenbaserade produkter

Monohormonala läkemedel med dragon inkluderar:

  Microfollin. Undertrycker symptomen på klimakteriet och stoppar risken för osteoporos. Terapiförloppet är 3-6 månader, vid 0,05 mg av läkemedlet per dag med klimakteriet.

 • Divigel. Det kompenserar för bristen på östradiol i kroppen och hjälper mot tecken på en klimakteriet. Tilldela en gel 1 gång per dag i 12 dagar i varje cykel.
  1. Tinktur hjälper till att minska värmevallningar, underlättar humör och normaliserar funktionaliteten för hela organismen. Det tar 3 små matskedar krossade råvaror och 200 ml kokt varm vätska, insistera en timme. Filtrera sedan och dricka 100 ml fyra gånger om dagen före ett mellanmål på 30 minuter.
  2. En tedrink förbättrar humöret och normaliserar normal sömn. Det är nödvändigt att blanda de torkade bladen av klöver, lind, hallon, jordgubbar 5 g vardera och tillsätt 0,7 l kokande vatten. Insistera i cirka 15 minuter och dricka som vanligt te.
  3. Douching normaliserar slemhinnan i slidan och eliminerar torrhet. Behöver 40–45 g klöver häll 1,5 liter kokt vatten, insistera i 60-70 minuter. Sikt sedan och använd produkten en gång om dagen i 1 vecka.

  Möjliga komplikationer

  Operationen för att ta bort livmodern är ofta.

  Det anses vara säkert, men efter genomförandet är följande komplikationer möjliga:

  • urininkontinens;
  • vaginal prolaps;
  • uppkomsten av kronisk urladdning.

  Avlägsnande av äggstockarna provocerar ofta osteoporos. Sjukdomen innebär en kränkning av kalciummetabolismen i kroppen, vilket leder till att ben blir sköra. Patologi utlöst av en minskning av östrogennivåer.

  Avlägsnande av äggstockarna och livmodern tillhör kategorin komplexa operationer. Den kvinnliga kroppen kännetecknas av individualitet, så det är svårt att förutsäga möjliga komplikationer. Med fullständigt avlägsnande av livmodern och äggstockarna ändrar många bäckenorgan sin plats, vilket negativt påverkar tarmarna.

  Av gastrointestinala sjukdomar bör det noteras:

  • hemorrojder;
  • förstoppning
  • smärta i nedre buken.

  Blåsfunktionen är också nedsatt.

  Förskjutning kan provocera:

  • problem med tilldelningen av urin när man klämmer på organet;
  • urininkontinens;
  • ofta urinering, i vilken urin utsöndras i små portioner.

  Livet fortsätter efter operationen

  Hormoner efter att ha tagit bort bilagorna kan inte fyllas på naturligt, men det snabba receptet på läkemedel och en förändring i existensstil kommer att bidra till att skjuta upp obehagliga symptom under lång tid:

  1. En rationell diet är övervägande av surmjölkprodukter, råa grönsaker och frukter, alla slags grönsaker, torkad frukt i kosten. Begränsar saltintaget och sluta alkohol.
  2. Regelbunden måttlig övning för att förhindra muskelton och benfrekvens.
  3. En positiv attityd och ett hälsosamt sätt att leva är pålitliga hjälpare för all läkning, och hormoner efter borttagning av bilagorna kan kontrolleras.

  Man bör bland annat komma ihåg att en kvinna i alla fall förblir en dam! Det är viktigt att vara känslig för den förändrade situationen - att hjälpa dig själv att övervinna depression och ha en aktiv livsposition.

  Hormoninjektioner och lappar

  För intramuskulär administration används Ginodian Depot oftast. Injektioner ges var 28: e dag, men i undantagsfall kan behandlingens längd förlängas till 1,5 månader (baserat på metabolismhastigheten i patientens kropp).

  Användningen av vaginala krämer eller suppositorier efter uttag av livmodern och äggstockarna hjälper till att förhindra atrofi av vaginalepitel och könsorgan. Dessa medel är avsedda att upprätthålla normal vaginal mikroflora, därför används de ofta under den postoperativa perioden.

  Sammansättningen av Ornion-kräm inkluderar estriol. I lådan finns en dispenser och en applikator, vilket underlättar administreringen av läkemedlet. Daglig användning krävs vanligtvis endast under de första veckorna av terapin, varefter schemat ändras. Behandlingsregimen förhandlas med en specialist.

  Estrogelgel innehåller östradiolderivat och har en antiklimaxeffekt. Användningen av en sådan doseringsform låter dig hantera symptomen på klimakteriet utan att skada levern och njurarna. Dosering av läkemedlet utförs med en applikator eller pumputmatare. Det område som produkten distribueras över är vanligtvis magen. Behandlingsvaraktighet och frekvens bestäms av läkaren.

  För att återställa den hormonella bakgrunden efter en hysterektomi används en lapp med Klimar östradiol. Den aktiva substansen tränger igenom kroppen genom huden inom en vecka från limmet. Efter den angivna perioden ersätts produkten med en ny. Denna metod för terapi är mycket bekväm, eftersom det inte finns något behov av att ta piller dagligen. Plåstret vidhäftar hårt på huden och kan bara avskalas under påverkan av för varmt vatten eller om det inte är ordentligt fixerat.

  Homeopatiska preparat för korrigering av hormonella störningar används praktiskt taget inte, eftersom de kännetecknas av låg effektivitet. De föreskrivs endast i extrema fall, till exempel när hormonbehandling är kontraindicerad. Sammansättningen av sådana fonder inkluderar fytoöstrogener, som i den kvinnliga kroppen omvandlas till ämnen som liknar vanliga könshormoner.

  Hormonersättningsterapi efter borttagning av livmodern och / eller äggstockarna är nästan alltid nödvändig. Underlåtenhet att följa läkarnas rekommendationer är fylld med utvecklingen av en konstgjord menopaus med alla tillhörande symtom som överskuggar kvinnans liv. För att normalisera reproduktionssystemets tillstånd är det också nödvändigt att leva en hälsosam livsstil och äta rätt.

  Normalisering av mentalt tillstånd

  Avlägsnande av ett reproduktionsorgan såsom livmodern har i de flesta fall en negativ effekt på patientens mentala tillstånd. Mycket ofta, efter denna operation, utvecklar många kvinnor ett deprimerat tillstånd. Det är förknippat med oförmågan att bli mamma. Några av dem känner sig underlägsen. Detta tillstånd förvärras av det faktum att efter två veckor efter att livmodern har tagits bort börjar förändringar i den hormonella bakgrunden uppstå. Och detta påverkar patientens psyke: hon blir obegränsad, irriterad och vinkande.

  Hon kan hemsökas av olika rädslor, till exempel är de flesta kvinnor rädda för att gå upp i vikt snabbt och att hennes kroppshår kommer att växa snabbt, hon kommer att bli blyg och hennes röst förändras. Mycket ofta förekommer psykosomatiska störningar i form av kräkningar, diarré, huvudvärk och förstoppning. Det finns också förändringar i de autonoma nervsystemet och endokrina system.

  I sådana situationer används ytterligare behandling, vilket kräver användning av lugnande medel eller lugnande medel. Du bör veta att dessa medel endast ska tas som föreskrivs av den behandlande läkaren och i den dos som de ordinerats. Du måste komma ihåg hur ofta användningen av sådana läkemedel är. Dessutom, om en kvinna har för allvarligt psykiskt tillstånd, kan hon behöva besöka en psykolog.

  För att komplettera den grundläggande konservativa behandlingen kan du ta inte bara hormoner utan också biologiskt aktiva tillsatser. Till exempel har rosehip-baserade tabletter en god effekt. Som ytterligare substans ingår vitamin C i dess sammansättning. Sådana läkemedel har följande effekt:

  • stärkande effekt på blodkärlens väggar,
  • lugna,
  • normalisera sömnen.

  Innan du börjar ta några biologiskt aktiva tillsatser måste du rådfråga din läkare om lämpligheten av deras användning. Dessutom bör man tänka på att vissa ytterligare terapeutiska medel kan komma i konflikt med viktiga läkemedel..

  Vilka farmakologiska medel används under ersättningsbehandlingen?

  Som praxis visar föreskriver gynekologer och barnläkare efter avlägsnande av livmoderhåla farmakologiska medel som innehåller östrogena och progesteronhormoner. Båda hormonella medlen i kombination i en viss dos kan förskrivas. Avlägsnande av könsorganet, livmodern, leder till monoterapi. För att introducera östrogena hormonella medel föreskriver ofta behandlande specialister följande farmaceutiska ämnen:

  Efter kirurgiskt ingripande relaterat till avlägsnande av livmodern kan också analoger av östrogenhormoner förskrivas. Dessa inkluderar Utrozhestan, Progesterone och Dufaston. Som redan nämnts kan kombinationsbehandling med principen om hormonersättning föreskrivas för snabb och fullständig kroppsrehabilitering efter alla typer av hysterektomi..

  trogena och gestageniska medel anses som regel vara monofasiska och innehåller samma hormondosering. Som du vet, efter att ha överfört ovanstående procedur, börjar patienten en menopausperiod. Om äggstockarna har bevarats kan menstruationsblödning förekomma över tid.

  Östrogen kallas huvudhormonet i en kvinnas kropp. Efter amputationen av det reproduktiva organet kommer kvinnan att förskrivas behandling i form av hormoner. Sådana mediciner inkluderar Mikrofollin, Ovestin, Proginova, etc..

  Det är nödvändigt att ta dessa läkemedel enligt det schema som fastställts av specialist. Intaget av sådana läkemedel bör alltid ske samtidigt. Missa inte minst en dag från hela behandlingen av hormonersättning.

  Det finns sådana situationer att patientens kropp inte helt kan ta upp östrogen från tabletter. I dessa fall föreskriver läkare en alternativ behandling i form av plåster, vaginala suppositorier, gel eller salvor.

  Ovestin

  Oftast, efter avlägsnande av livmodern, rekommenderas patienterna att ta Ovestin. Den huvudsakliga aktiva komponenten i ett sådant verktyg är estriol. Släppformen av ett sådant hormonellt läkemedel kan vara annorlunda. Det beror på henne hur behandlingen kommer att genomföras efter att livmodern har tagits bort. Ovestin finns i form av vaginal kräm, suppositorier och tabletter. Den mest lämpliga doseringsformen är tabletter. Men om patientens kropp normalt inte kan ta emot hormoner från dem är det lämpligare att använda suppositorier eller grädde.

  Verktyget har en gynnsam effekt på epitelfodret i slidan. Dessutom normaliserar den mikrofloran och syra-basbalansen i detta organ. Östrogen ökar resistensen mot inflammation eller infektioner. Farmakologiska läkemedel i denna grupp absorberas nästan omedelbart. Ovestin verkar på en kvinnas kropp efter en timme om hon tog p-piller, och efter två timmar om läkemedlet användes intravaginalt (suppositorier eller grädde).

  Behandlingen kommer att vara individuell för varje kvinna som genomgick operation för att ta bort livmodern. Det bör komma ihåg att Ovestin inte bör tas av patienter efter en hysterektomi, som har följande problem:

  • överkänslighet mot den aktiva komponenten;
  • tumörbildning i kroppen som beror på östrogen.
  • blödning, vars orsak inte är klar;

  När det gäller de biverkningar som en kvinna känner efter att ha tagit bort livmodern, tar detta hormonersättande läkemedel i form av tabletter eller vaginala suppositorier, illamående och huvudvärk förekommer oftast bland dem. I sällsynta fall kan åldersfläckar och smärtsam svullnad i bröstkörtlarna uppträda. Dessutom kan besvär och synproblem uppstå..

  När det gäller användningen av grädden kan integumenten klåda och rodna.

  Förekomsten av allergiska reaktioner kräver omedelbar läkarvård. Specialisten kommer att undersöka patienten och bestämma vilket hormonersättande läkemedel hon ska ta..

  Orala läkemedel

  Klimonorm - ett av de förskrivna läkemedlen efter ovariektomi / hysterektomi

  HRT med östradiol eller dess derivat efter operationen utförs med användning av olika former av läkemedel (tabletter, plåster, krämer, etc.). Valet är baserat på patientens preferenser såväl som den nödvändiga doseringen. Tabletter ges vanligtvis till kvinnor som har en hög risk att utveckla tjocktarmscancer, liksom de som lider av torr hud..

  Oftast, efter avlägsnande av äggstockarna och könsorganet, rekommenderas följande mediciner:

  1. Femoston. Läkemedlet används varje dag, hanterar symptomen på klimakteriet och förhindrar utvecklingen av osteoporos på grund av hormonella problem..
  2. Climonorm. Förpackningen innehåller 21 tabletter. Efter avslutad kurs på tre veckor börjar en kvinna likna menstruation, vilket hjälper till att förhindra endometriär atrofi.
  3. Clemen. Läkemedlet ordineras efter avlägsnande av äggstockarna och könsorganet i närvaro av hormonella störningar, vilket manifesteras av ett överskott av manliga könshormoner. Användningen förhindrar hårtunnning på huvudet, utveckling av fetma, överdriven hårväxt på kroppen etc..
  4. Pausogest är ett östrogen-gestogent medel som tas kontinuerligt (i 28 dagar) och förskrivs till patienter som föredrar normalisering av den hormonella bakgrunden utan närvaro av menstruationsblödning.

  Enligt många ledande experter baseras HRT som används i modern medicinsk praxis på följande principer:

  • Effektiviteten av de administrerade hormondoserna;
  • Användning av östrogenhormoner av naturlig natur;
  • Kombinationen av olika hormonella läkemedel som kompletterar eller ersätter varandra;
  • Behandlingskursens varaktighet;
  • Aktualitet för utnämning och administration av farmakologiska medel för hormonersättning.

  Det är inte alltid att ersätta terapi när livmoderkaviteten avlägsnas. I små doser kan de nödvändiga hormonella läkemedlen förskrivas när en kvinna är i reproduktiv ålder för att upprätthålla äggstockarnas fulla funktion, vävnadstrofism. I små doser kan sådana läkemedel också användas för att förhindra eller eliminera oegentligheter i menstruationscykeln eller under klimakteriet..

  Naturliga medel av hormonellt ursprung används för att tas av patienten enligt det etablerade systemet. Till exempel kan hormoner östradiol och östron inkluderas av den behandlande specialisten i metaboliska processer. Ofta i praktiken använder obstetriker-gynekologer kombinerade HRT-metoder.

  Med en snabb introduktion av hormonella farmakologiska medel som en del av HRT-kursen är det möjligt att förhindra utveckling av farliga patologiska processer, främst förknippade med utvecklingen av en skiktbeläggning av endometrium. För att få ett tillfredsställande resultat bör HRT utföras under en lång tid (från 5 till 8 år).

  HRT är förbjudet om:

  • orsaken till operationen är livmodern onkologi;
  • cancertumörer upptäckt;
  • det finns vensjukdomar på benen;
  • vissa njur- och leversjukdomar finns.

  Ett alternativ till användning av hormonella läkemedel är homeopati och fysioterapi. Den behandlande läkaren kommer att förskriva en individuell uppsättning läkemedel, men det viktigaste är inte att förlora din känsla för optimism.

  Behandling

  Efter operationen står kvinnan inför en ganska komplicerad och smärtsam situation. Det är viktigt att inte låta det driva och inte vägra ytterligare behandling. Kom ihåg att livet inte har slutat och hitta styrkan i dig själv för att hantera detta problem..

  Ett viktigt villkor för att underlätta förloppet för konstgjord (kirurgisk) klimakterium är föreskriven tidigt hormonersättningsterapi. En kontraindikation för denna behandling är avlägsnande av äggstockarna på grund av maligna tumörer..

  Användningen av HRT (hormonersättningsterapi) innebär användning av läkemedel som normaliserar funktionen i alla system på grund av att kroppen har förlorade hormoner..

  Läkemedlet ordineras efter undersökning av en kvinna av en gynekolog och endokrinolog. Efter att de utför individuella recept på läkemedel. Kom ihåg att obehörig administration och användning av läkemedel bara kan förvärra loppet av denna period..

  Ett lyckligt, uppfyllande liv efter början av kirurgisk klimakteriet är ett tydligt och uppnåeligt mål. Moderna hormonersättningsläkemedel är mycket enkla och praktiska att använda. Efter samråd med din läkare kan du välja vilken form av läkemedel som helst:

  • tabletter.
  • Geler (för applicering på huden).
  • Vaginal krämer.
  • Långverkande (långvariga) plåster.
  • Implantat implanterbara under huden (byts två gånger om året).

  Använd ofta kombinerade preparat som innehåller östrogen och progestin. Detta hjälper kroppen att snabbt återgå till det normala, samt undvika utvecklingen av osteoporos. Följande kombinationsläkemedel kan förskrivas:

  Om orsaken till operationen var cancer är det kontraindicerat att använda hormoner för behandling. För terapi används örter och homeopati:

  Du kan förskriva behandling med växtbaserade läkemedel när som helst, de är inte beroendeframkallande, har inga kontraindikationer. Sammansättningen av homeopatiska preparat inkluderar växtkomponenter, element av animaliskt ursprung. De kan försvagas avsevärt och förhindra manifestationer av klimakteriet. Homeopatiska preparat bör tas i kurser på 3 månader, i vissa fall under 6 månader. Därefter följer en paus på 1,5 - 2 månader.

  Folk

  En god effekt är behandling av kirurgisk klimakterium med folkrättsmedel. Använd avkok och infusioner av följande växter:

  • Salvia. Sage fytohormoner liknar strukturen som östrogener, kvinnliga könshormoner och agerar därför i kroppen på liknande sätt. Gräset har en uttalad antisvetteffekt, som varar minst 2 timmar.
  • Röd klöver. Innehåller fytohormoner som liknar östrogen, kalcium. Det kan minska dåligt kolesterol, stärka blodkärlen, normalisera blodtrycket. I kombination med honung kan ett avkok av rödklöver lindra depressiva tillstånd, förbättra sömnen, eliminera tecken på stressande tillstånd.
  • Melissa. Det förbättrar hjärt-kärlsystemet, normaliserar det endokrina systemet, lindrar symtom på nervositet och hjälper till att normalisera sömnen, har en smärtstillande effekt. Den innehåller vitaminer i grupp B, C, D, selen, zink, koppar, kalium, kalcium, järn.
  • Vänderot. Det har en uttalad lugnande effekt, hjälper till att minska frekvensen av spolning och svettning.

  För att kroppen ska fungera fullständigt efter en kirurgisk klimakteriet är det inte värt att bara använda läkemedelsbehandling eller homeopati. Behov av att ändra livsstil.

  Lifestyle

  Det rekommenderas att vara utomhus ofta. Många promenader i parken, torget eller skogen hjälper till att hålla benmusklerna i god form, förbättra blodtillförseln till bäckenorganen. En positiv effekt på det psyko-emotionella tillståndet.

  Simning kommer att påverka kroppens fysiska tillstånd positivt, hjälpa till att hålla hela muskelsystemet i god form. Specialkomplex av fysiska övningar hjälper till att stärka musklerna i bäckenet.

  Det är nödvändigt att undvika hårt fysiskt arbete och viktlyft, ändra kosten. Se till att i menyn inkludera produkter som innehåller fytoöstrogener (soja, persilja, baljväxter, linser, soja), äter ofta fisk och inte fettkött. Surmjölkprodukter (keso, ost, yoghurt) hjälper till att kompensera för bristen på kalcium. Drick mycket vätska (2 - 2,5 liter).

  Ofta undviker kvinnor som drivs av sexuell aktivitet. Kärnan i detta är rädslan för underlägsenhet. Denna rädsla hjälper dig att bli av med partnerstöd och din egen kontroll. Om du tittar på situationen från en annan vinkel kan du hitta villkorade positiva förändringar: rädsla för graviditet försvinner, det finns inget beroende av menstruationscykeln.

  Om den postoperativa perioden är över och din hälsa har återgått till det normala kan du därför ha sex. Detta kommer att ha en positiv effekt på det psykomotiska tillståndet, minska nervstörningar..

  Det hände så att situationer händer i livet som får oss att genomgå svåra prövningar. Du måste lära dig att hantera dem, ibland avgå till konsekvenserna och acceptera dem. Men du ska aldrig förtvivla och ge upp.

  Behandlingen beror på orsakerna som utlöste kirurgisk menopaus. Terapimetoderna bestäms av en gynekolog tillsammans med en mammolog och endokrinolog.

  hormoner

  Hormonersättningsterapi (HRT) innebär användning av läkemedel som ger kvinnlig kropp saknade hormoner. De bidrar till normaliseringen av hela organismen. Terapi efter operationen bör genomföras så snart som möjligt för att undvika utvecklingen av åldersrelaterade förändringar i den kvinnliga kroppen.

  Modern hormonbehandling innebär användning av en ny generation läkemedel.

  De finns i olika former:

  • tabletter;
  • hudgeler;
  • krämer för vaginal användning;
  • patienter med fördröjd frisättning
  • subkutana implantat.

  Örtmedicin

  Nästan alla spannmål innehåller östrogener. Om en kvinna lider av allergiska reaktioner som uppstår efter användning av läkemedel, innebär terapi användning av fytoöstrogener.

  Det rekommenderas att inkludera i kosten:

  Vissa läkemedel är baserade på de naturliga ingredienserna som finns i dessa grödor. Medel används framgångsrikt inom gynekologi i närvaro av kontraindikationer för användning av hormonbaserade läkemedel.

  Med klimakteriet kan följande vitaminer förskrivas av en gynekolog:

  1. Retinol (A). Hjälper till att förbättra vaginalslemhinnan, ökar funktionen hos äggstockarna, förhindrar förekomsten av ondartade neoplasmer i bröstkörtlarna och livmodern.
  2. C-vitamin. Ökar immuniteten, förbättrar metaboliska processer, stärker väggarna i blodkärlen, avlägsnar överskott av vävnad, fungerar som en antioxidant.
  3. Tocopherol (E). Det stimulerar aktiviteten hos de kvinnliga körtlarna som är involverade i förlossningsprocessen, utjämnar manifestationer av klimakteriet, främjar produktionen av östrogen och progesteron.
  4. D-vitamin främjar bättre kalciumassimilering, minskar risken för osteoporos.
  5. Tiamin (B1). Förbättrar funktionaliteten i nerv- och hjärt-kärlsystemen.
  6. Pyridoxin (B6). Optimerar immunförsvarets funktion, förhindrar åldrande av huden, reglerar den känslomässiga bakgrunden, förbättrar sömnen.
  7. Folsyra (B9). Stabiliserar stämningen.
  8. Cyanokobalamin (B12). Hjälper till att stärka nervsystemet.

  Med rätt val av ett komplex av vitaminer i klimakteriet, kan en gynekolog rekommendera ytterligare användning av kosttillskott.

  Av de mest populära kosttillskotten bör det noteras:

  1. Haemafemin. Läkemedlet innehåller vitamin E och C, pantohematogen, glukos. Minskar risken för osteoporos, minskar håravfall, förbättrar nagelstrukturen och hudens elasticitet.
  2. Doppelherz Asset Menopause. Innehåller fytoöstrogener, kalcium, vitaminer. Det har en generell förstärkande effekt på kroppen..
  3. Femicaps. Inkluderar oljor, örttextrakt. Hjälper till att minska tecken på klimakteriet, eliminerar takykardi, svettning, svullnad.

  Diagnostik

  För ett positivt resultat av kirurgisk ingripande är korrekt genomförda diagnostiska åtgärder viktiga..

  • blod- och urintest;
  • kolposkopi;
  • Ultraljud
  • Röntgengrafi;
  • biopsi
  • hysteroskopi;
  • blodkoagulationstest;
  • fluorografi.

  Om du misstänker förekomsten av ondartade neoplasmer eller endometrios, använder de sig till datoranalys eller magnetisk resonansavbildning.

  Är det möjligt att bota

  Om kirurgi utförs under klimakteriet, kommer det inte att bli någon försämring av välbefinnandet. Unga kvinnor i fertil ålder upplever en stor stress. 2-3 veckor efter avlägsnande av livmodern eller äggstockarna börjar de första tecknen på klimakteriet visas, vilket förvärras med tiden.

  De viktigaste kontraindikationerna är:

  • maligna neoplasmer i området av bröstkörtlarna;
  • patologiska processer i benvenerna;
  • nedsatt lever och njure.

  Behandlingstiden är 2-5 år. Förbättring sker dock inte omedelbart. Ju längre hormonbehandling, desto mindre uttalas de kliniska manifestationerna av klimakteriet.

  Vilka undersökningar du behöver gå igenom innan du ordinerar hormoner

  Korrekt utvald hormonersättningsterapi för kvinnor under en femårsperiod minskar risken för tjocktarmscancer.

  • måste studera somatisk och gynekologisk historia;
  • genomföra en ultraljud med en endovaginal sond;
  • genomgå ett mammogram;
  • genomföra en cytologisk undersökning av smet från livmoderhalsen;
  • mäta blodtryck;
  • bestämma sköldkörtelfunktionen.


  Innan hormonersättningsterapi påbörjas för kvinnor rekommenderas det att genomgå en fullständig undersökning.
  För menstruation som inte slutar, föreskrivs blodprover för FSH. Om det finns en hjärta- eller kärlsjukdom föreskrivs ett EKG och samråd med andra läkare. Genomför densitometri - en studie av bentäthet för att upptäcka osteoporos..

  recensioner

  Irina Berkova, 50 år

  Efter en komplex operation övervakade jag noga min hälsotillstånd och vände mig vid minsta sjukdom till en gynekolog. Specialistrekommendationer bidrar till att förbättra livskvaliteten, minimera risken för komplikationer.

  Natalya Lopyreva, 55 år

  Vid 48 avlägsnades mina äggstockar och livmoder. Operationen var svår, men flickor, allt är i dina händer! Jag är nu 55 år. Jag upplever inte smärtsamma manifestationer av klimakteriet, eftersom jag använder kosttillskott, gör yoga och bad. Jag mår bra! Du bör välja läkemedel som passar din kropp. I detta fall kommer effektiviteten av behandlingen att vara högre.

  Nadezhda Fedorchuk, 61

  För modern medicin är inte klimakteriet ett problem. Örtmedicin har nått en hög nivå. Du kan ta icke-hormonella läkemedel som hjälper till att undvika många obehagliga ögonblick i klimakteriet..

  Artiklar Om Missbruk Cykeln

  Orsaker till menstruation med slem och blodproppar

  Det speciella hos den kvinnliga kroppen är att dess hälsa till stor del beror på menstruationscykeln. Regelbunden menstruation och deras normala karaktär indikerar att i den kvinnliga kroppen fortsätter alla processer utan avvikelser, och han är redo att uppfylla sitt huvudsyfte - reproduktionsfunktionen....

  Behandlingsalternativ med folkmedelsmedel för cervikala cyster

  ≡ Hem → Tumorsjukdomar i livmodern → Cervical cysta →En cyst i livmoderhalsen är en enda eller multipel formation som ligger på den vaginala delen av ett organ eller i livmoderhalskanalen....

  Hur länge varar menstruationsperioder för flickor och kvinnor

  Regulariteten, stabiliteten och varaktigheten av menstruationscykeln indikerar att en kvinna kan bli gravid och fostra ett barn. Frånvaro eller närvaro av patologier kan bedömas utifrån tillståndet för kvinnors hälsa, som kan variera under vissa förhållanden....