Vilken dag efter menstruationen kan du bli gravid?

Intim

En kvinna som vill veta glädjen i moderskapet måste veta vilka dagar hon kan bli gravid. Information om perioder som är gynnsamma för detta är också intressant för damer som ännu inte planerar påfyllning i familjen och undviker befruktning.

En vanlig fråga bland kvinnor i fertil ålder är om graviditet kan uppstå efter menstruation. Det ganska könet är intresserat av om det troligtvis kommer att bli ett nytt liv direkt efter de kritiska dagarna.

Cykelfaser och graviditet

För att förstå frågan, på vilken dag efter avslutad menstruation du kan bli gravid, bör du komma ihåg funktionerna i månadscykeln. Den består av två faser, follikulär och luteal. Den första är den period under vilken folliklarna mognar under påverkan av ett hormon som kallas follikelstimulerande.

Damen producerar mer östrogen, tillväxten av endometrium observeras. Detta är förberedelserna för kroppen för befruktning..

När follikeln mognar kommer ett kvinnligt hormon som kallas luteinisering att öka i den kvinnliga kroppen. Processen för brott av en dominerande follikel med frisläppandet av ett ägg klart för befruktning i äggledaren kallas ägglossning. När detta händer kommer det mest lämpliga ögonblicket att bli gravid.

Corpus luteum som uppstod i stället för en slitsad follikel kännetecknas av syntesen av progesteron. Detta ämne är nödvändigt för kroppen för att skapa gynnsamma förutsättningar för implantering av ett befruktat ägg och normal utveckling av fostret.

Om ägget inte har befruktats dör corpus luteum tio dagar senare. De lägsta chanserna att bli gravid ingår i perioden före de kritiska dagarna och själva regleringen.

Sannolikheten för befruktning omedelbart efter menstruationen är inte hög, men den finns. Det beror på indikatorn för varaktigheten av månadscykeln. Ju kortare det är, desto mer sannolikt är det att bli gravid omedelbart efter kritiska dagar.

Chansen att bli gravid på olika dagar av cykeln

Att bli gravid, inklusive första gången, är lättast under ägglossningsperioden. Det kommer in så många dagar som en halv kvinnas månatliga cykel.

Med en normal cykel som består av 28-30 dagar observeras ägglossning 14-15 dagar. Detta innebär att när kvinnor med normal cykellängd frågas om graviditet kan uppstå omedelbart efter menstruationens slut, kommer svaret att vara negativt.

För dem kommer en gynnsam tidsperiod för befruktningen att komma 7-8 dagar efter utgången av kritiska dagar, om deras varaktighet är 6-7 dagar och 10 dagar efter förordningen, som varar 4-5 dagar. Denna information kan emellertid vara felaktig, eftersom många faktorer (inklusive stress, sjukdom, klimatförändring och mycket mer) påverkar varaktigheten för den månatliga cykeln och dess faser..

För att korrekt beräkna de dagar som är fördelaktiga för att bli gravid måste du tillämpa metoder som apotekstester för ägglossning.

1-3 dagar gravid

De som är intresserade av om det är möjligt att bli gravid omedelbart efter avslutad menstruation, bör det förstås att med en normal cykeltid (26-32 dagar), är sannolikheten för att detta kommer att hända den första eller andra dagen efter fullbordandet av förordningen.

Den första dagen efter menstruationen är det osannolikt att bli gravid om de kritiska dagarna är 4-5 dagar. Enligt normerna i en dam bör det ännu inte finnas ett moget ägg för befruktning.

Befruktningssannolikheten den tredje dagen efter menstruationens slut är hög hos kvinnor vars kritiska dagar varar sju dagar eller mer med en längd på den period som avviker från normen nedåt.

Vissa omständigheter kan leda till befruktning de första dagarna efter att menstruationen har slutförts. Bland dem kan du se hormonfel, långvarig närvaro av livskraftiga spermatozoer i äggledaren.

Efter oskyddad intimitet, vissa spermatozoa tenderar att förvänta sig ett ägg i kvinnlig kropp upp till 7 dagar. Under vissa omständigheter kan en kvinna bli gravid omedelbart efter kritiska dagar, om hon hade sexuell kontakt under denna period..

Läkarna anser att de två första dagarna av regleringen är en säker period när det är omöjligt att bli gravid.

Kan jag bli gravid den 4: e-5: e dagen av menstruationen

Enligt läkare är sannolikheten för att bli gravid omedelbart efter menstruationen låg. De säkraste dagarna (ogynnsamma för befruktning) anses vara den första veckan i cykeln. Vi pratar om regleringsperioden (menstruation) och de första dagarna efter det.

Att föreställa sig ett nytt liv på dag 5 i slutet av förordningen är chansen ganska hög. Detta gäller särskilt för damer vars cykel är kortare än normalt (mindre än 28 dagar). Det finns en chans att bli gravid hos flickor vars cykel har minskat på grund av hormonsvikt.

Graviditet en vecka efter menstruation

Även om man tror att det under den första veckan av cykeln är osannolikt att bli gravid, bör det komma ihåg att det under vissa omständigheter är möjligt att göra befruktningen möjlig den 6: e dagen av cykeln.

Ibland kan ägglossningen äga rum tidigare än förväntat eller försenat. Orsaken till sådana avvikelser är hormonellt misslyckande. Det leder till att ta vissa mediciner, allvarlig stress, klimatförändringar och mycket mer..

Inte en enda kvinna är immun mot problemet med hormonsvikt. Med tanke på dessa omständigheter kan svaret på frågan om det är möjligt att bli gravid den sjunde dagen i månadscykeln inte vara kategoriskt negativt. Det finns chanser att bli gravid under denna period.

Graviditet kan uppstå vid slutet av den månatliga blödningen, och om makan har spermier är de särskilt överlevliga. Med oskyddat samlag med honom sju dagar före förordningen kan en kvinna väl bli gravid.

Specialister talar om behovet av preventivmedel till kvinnor som inte vill fylla på i familjen under hela cykeln. Sannolikheten för befruktning är närvarande på valfri dag utom de två första (regleringens början). En speciell kombination av omständigheter räcker för att detta ska hända utanför ägglossningsfasen som definieras av kalendermetoden.

9 dagars cykel

Risken för att bli gravid, börjar efter den 9: e dagen av cykeln, ökar avsevärt. Fram till det ögonblicket, när ägglossningsfasen börjar bör några dagar till. Experter kallar perioden som börjar från nio dagar av den månatliga cykeln farlig.

Om regleringens varaktighet är mindre än 6-7 dagar, och månadscykeln är kortare än 28 dagar, kan ägglossning redan påbörjas under dessa perioder, kan flickan bli gravid.

Gynekologer säger att med en normal 28-dagars cykel på nionde dag är graviditet möjlig. Damer som inte vill veta glädjen med moderskap bör skyddas noggrant..

14 dagars cykel

Den 14: e dagen av cykeln, med dess normala varaktighet, inträffar ägglossningsfasen. Detta är den tid då chanserna för befruktning maximeras. Efter korrekt beräkning av denna tidsperiod kan en kvinna som drömmer om att bli mamma säkert bli gravid. Det räcker med att hänge sig kär i en make, utan att använda sig av preventivmedel, den dag då ägglossningen inträffade.

Oskyddat sex på dag 19 av cykeln

Sannolikheten för att befruktning kan uppstå förblir hög på den 19: e dagen av menstruationscykeln. Livmodern kännetecknas fortfarande av maximal implantatberedskap.

Drömmer om påfyllning i familjens make ska ha oskyddat sex, från 9 till 20 dagar.

Hur många dagar efter menstruationen kan inte skyddas

Kvinnor som är intresserade av om graviditet kan inträffa efter avslutad menstruation bör förstå att sannolikheten för befruktning är någon dag i cykeln utom de två första. En viss uppsättning omständigheter räcker för att bli gravid under perioden med låg sannolikhet för befruktning.

Kalendermetoden för att bestämma säkra och gynnsamma dagar för att bli gravid ger inte helt exakta resultat. Det är emellertid sedvanligt att betrakta som en potentiellt farlig dag som en period som börjar flera dagar före början av ägglossningsfasen och fångar flera dagar efter dess slutförande.

Säkra dagar

Teoretiskt säkert för att ha sex, inte skyddat, dagar anses vara den tid då det inte finns någon ägglossningsfas. Deras antal är faktiskt litet. Som regel talar vi om den första veckan (förordningar) och den sista i cykeln.

Det är inte möjligt att bli gravid utan ett moget ägg. Beräkningen av säkra dagar tar hänsyn till den sista veckan före menstruationen, då kroppen förbereder sig för att rena endometriet.

Läkare rekommenderar dock inte att förlita sig på en kalendermetod för preventivmedel. Och på teoretiskt säkra dagar finns det små chanser för befruktning. Den avgörande faktorn är emellertid ägglossningsfasen med att hitta ägget klart för befruktning i äggledarnas område.

Farliga dagar

Det är viktigt för damer som inte söker påfyllning i familjen för att kunna beräkna den period som anses vara farlig. Starten kan bestämmas med hjälp av formlerna som ingår i den fysiologiska metoden för preventivmedel, för att veta hur många dagar efter det att förordningen ska skyddas noggrant, och njuta av kärlek till en make.

För att ta reda på vilka dagar efter menstruationen som anses vara osäkra för oskyddat samlag, bör du bestämma den maximala och minsta varaktigheten för din månadscykel. Titta på kalendern för kritiska dagar för året. 11 tas från den längsta perioden och 18 från den kortaste.

Exempel: under en kvinnors år varade månadscykeln så länge som 29 dagar och minst 26. Farliga dagar skulle vara: 29-11 = 18 och 26-5 = 11. Den period då maximalt skydd mot graviditet krävs kommer att pågå från 11 till 18 dagar av cykeln.

Oftast förklaras fall av befruktning som inträffar på säkra dagar genom spontan ägglossning. Detta är inte ett sällsynt fall, vars förekomst inte kan beräknas i förväg. Om detta händer kan damen bli gravid även under den ordinarie säsongen..

För att förhindra detta insisterar läkare på behovet av kontinuerlig preventivmedel. Förlita sig bara på en kalendermetod bör de som vill undvika graviditet inte göra det.

Gynekologers rekommendationer

Många damer undrar: vad är sannolikheten för att bli gravid omedelbart efter menstruationen, är det möjligt? Fysiologiskt utesluts inte möjligheten till befruktning efter regleringens upphörande. En tidig ägglossningsperiod, en vaginal hemlighet som inte är relaterad till menstruation, en oregelbunden cykel tillåter inte en kvinna att exakt beräkna säkra dagar för oskyddat sex.

Läkare rekommenderar preventivmedel för att förhindra oönskad graviditet. De som tvärtom vill bli gravid, rekommenderas att använda speciella apotekstester.

Det finns inte bara graviditetstest, du kan också hitta ägglossningstester till försäljning..

Forskare har funnit att intimitet två gånger eller tre gånger under veckan i 30 dagar ökar andelen framgångsrika uppfattningar och leder till att en frisk kvinna snart kan säga att hon är gravid.

Läkarna ger ett bekräftande svar på frågan om det är möjligt att bli gravid omedelbart efter menstruationen. Förekomsten av regelbundna regler och underhåll av en kalender garanterar inte fullt skydd. Det är därför de som inte planerar moderskap inte bör vägra att använda preventivmedel.

Är det realistiskt att bli gravid omedelbart efter menstruationen

Kan jag bli gravid omedelbart efter menstruationen? Den här frågan är inte bara relevant för partners som planerar en befruktning. Par som inte använder preventivmedel och använder metoden för att beräkna säkra dagar är rädda för en eventuell graviditet. PA efter menstruation kan sluta i befruktningen, men detta händer inte alltid. Befruktning beror på tre faktorer:

 • dagen för den cykel där kontakten ägde rum;
 • kvinnors hälsostatus;
 • manlig fertilitet.

Kvinnlig cykel och befruktning

Kvinnans menstruationscykel är en förändring i reproduktionsorganens tillstånd under en viss tidsperiod, kontrollerad av den endokrina apparats arbete. Det betraktas från den första blödningsdagen till början av nästa. I genomsnitt varar det 26-28 dagar. Beroende på organismens individuella egenskaper eller under påverkan av yttre faktorer kan cykeln förkortas eller förlängas..

Det anses normalt om intervallet är minst 21 och inte mer än 35 dagar. Hos en frisk tjej faller ögonblicket för öppning av follikeln samtidigt efter blödningens början, vilket indikerar cyklens korrekthet. Specialister identifierar de huvudsakliga faserna som hjälper till att förstå befruktningsprocessen och fastställa säkra dagar..

 • Menstruation - börjar från den första dagen med blodig utflöde och fortsätter tills de är avslutade. Olika kvinnor har från 3 dagar till en vecka.
 • Follikulär - börjar efter menstruationens slut och varar tills den dominerande follikeln mognar. Kan variera från några dagar till 2 veckor.
 • Ägglossning - perioden för ett äggs liv. Varaktigheten för den mest bördiga perioden hos kvinnor är vanligtvis densamma och är inte mer än 2 dagar.
 • Luteal - den endokrina körtelens aktivitet. Corpus luteum lever ungefär 12-14 dagar efter ägglossningen. Denna fas av cykeln, till skillnad från menstruationen och follikulär, bör vara stabil hos alla friska flickor.

Du kan bli gravid under ägglossningen och kort före den. Aktiviteten hos spermier är sådan att de kan överleva i kvinnans bäckenhål i flera dagar. Därför, om PA ägde rum efter menstruation, även före ägglossning, kan spermier mycket väl "hålla" till det.

Vad är chansen att bli gravid efter menstruation

Långvarig obstetrisk praxis bevisar att vissa par blir gravida snabbt efter menstruationen, medan andra inte kan bli gravid även på bördiga dagar. Motsättningen av situationer förklaras av de enskilda karaktärerna i organismen hos olika partners. Sannolikheten för befruktning bestäms av följande indikatorer:

 1. regelbundenhet i menstruationsperioden och tidpunkten för ägglossning;
 2. stabiliteten hos den kvinnliga kroppens hormonella bakgrund;
 3. manlig spermiernas livskraft;
 4. tillståndet för en kvinnas bäckenorgan;
 5. båda parternas ålder;
 6. manlig sexuell aktivitet.

Kvinnor med en stabil kort cykel, där den första fasens längd inte överstiger en vecka, är mycket troliga att bli gravida efter menstruationen. Hos patienter med en lång period mellan blödning kan befruktning ske med spontan ägglossning orsakad av endogena och exogena orsaker.

Faktorer som påverkar tidpunkten för ägglossning

Så, graviditet kan inträffa omedelbart efter menstruationen. Befruktning inträffar om tidig ägglossning inträffar. Interna och externa processer kan påverka tidpunkten för brott i den dominerande follikeln och utfallet från ägget:

 • infektionssjukdomar eller inflammatoriska sjukdomar i reproduktionsorganen;
 • kall;
 • klimatförändring;
 • diet;
 • psyko-emotionell instabilitet;
 • våldsamma känslor (stress eller positiva upplevelser);
 • ta mediciner;
 • åldersrelaterade förändringar;
 • dåliga vanor;
 • plötslig förändring av kroppsvikt.

Bliv gravid efter menstruationen om blödningen är för lång. Detta tillstånd kallas menorrhagia och kräver behandling. Fertilitetstoppen hos en kvinna med en genomsnittlig cykeltid uppträder på dag 14. Om blödningen varade i 9 dagar kommer sex på dag 10 att leda till sammanslagning av bakterieceller.

Graviditet efter menstruation är möjligt med dubbel ägglossning. Emotionella känslor kan provocera henne..

Om flickan har en tidig frisättning av ägget och sedan i rätt tid, kan sexuell kontakt efter utsläppets slut sannolikt leda till befruktning.

Det är omöjligt att betrakta med säkerhet de första dagarna efter menstruationen som säkra. Även hos kvinnor med en stabil månlängd och regelbunden ägglossning kan fel uppstå. Ingen är säker från äggstocksöverskott.

Chans för befruktning den första dagen efter menstruation

Det tros att det är omöjligt att bli gravid den första dagen efter avslutad spotting. Denna position förstärks av den absoluta säkerheten att groddcellen i äggstocken ännu inte är mogen. Men inte allt är så enkelt.

Du kan bli gravid i en dag efter avslutad menstruationsblödning. Chanserna ökar nästa dag och ökar tills ägglossningens ögonblick. Du kan bli gravid efter din period om:

 • mannen har god spermieraktivitet;
 • tidig eller spontan ägglossning hos en kvinna;
 • långvarig blödning hos en kvinna (7 eller fler dagar);
 • fläckar som inte är förknippade med avstötning av det funktionella lagret i livmodern (när en kvinna förvirrade dem med menstruation);
 • hormonell obalans.

Chansen att bli gravid den första dagen efter att reglerna har slutförts är låga, men de är (upp till 6%). Möjligheten till befruktning under denna period kan inte kategoriskt avvisas. Det är särskilt farligt att förlita sig på ett lyckligt tillfälle till partners som inte planerar att föda i en nära framtid.

På den andra dagen

Sannolikheten för att bli gravid 2 dagar efter avslutad utskrivning är högre än den första dagen. Kvinnor med en genomsnittlig längd på månperioden (den så kallade ibland månatliga cykeln) kan mycket väl bli en mamma efter sexuell kontakt under denna tidsperiod. Genom att känna till ungefärlig bevarandeperiod för spermieraktivitet och menstruationscykelns varaktighet kan vi beräkna sannolikheten för befruktning.

Om vi ​​tar ett arbete som en genomsnittlig kvinnas kropp, kommer hennes ägglossning att äga rum 13-15 dagar. Blödning tar 5 till 7 dagar. Om sexuell kontakt sker på dagarna 7–9 kan manliga gameter förbli aktiva tills 11–14 dagar. Det är lätt att gissa att du kan bli gravid andra dagen efter menstruationen och sannolikheten för befruktning är ganska hög.

En lång period som varar minst 34 dagar eliminerar praktiskt taget befruktningen.

På den tredje eller fjärde dagen

Risken för oplanerad befruktning den 3: e dagen efter menstruationen är ännu högre. Den fjärde dagen kan alls garantera en befruktning på cirka 30%. Blödning varar i regel 7 dagar och spermierna är aktiva en vecka efter sex. Detta gör att vi kan säga att sannolikheten för befruktning är 3-4 dagar efter avslutad menstruation för patienter med någon varaktighet av månperioden:

 • med kort ägglossning inträffar på dag 7-9;
 • med en genomsnittlig dominerande follikel brast i 13-15 dagar;
 • med en lång fertilitetstopp 19-21 dagar.

Den procentuella indikatorn som bestämmer möjligheten att bli gravid efter en period av 3-4 dagar minskar med en ökning av menstruationscykelns varaktighet.

När sannolikheten för befruktning är högst

Att försöka bli gravid efter menstruation rekommenderas för kvinnor med en kort varaktighet av måncykeln. De representanter för det svagare könet som har en blödningstid från det ena till det andra inte överstiger 21-23 dagar kommer att ha stora chanser. Det är viktigt att dessa tidsfrister är regelbundna..

Ju snabbare cykliska förändringar inträffar bör den tidigare planeringen börja. Kvinnor med långa cykler rekommenderas att försöka bli gravid först efter en vecka och ibland senare. Eftersom follikulärperiodens längd förändras och lutealfasen alltid har ungefär samma varaktighet är det lätt att beräkna de bördiga dagarna från början av menstruationen.

Graviditet är troligtKort cykel (21-23 dagar)Medelcykeln (26-28 dagar)Lång cykel (33-35 dagar)
33%7-913-1519-21
31%6-812-1418-20
27%5-711-1317-19
sexton%4-610-1216-18
14%3-59-1115-17

Är kalender preventivmedel effektiv?

Som beräkningar och obstetrisk praxis visar, kan man inte utesluta möjligheten att bli gravid efter menstruation. Under vissa livsförhållanden ägglossning inträffar i de ögonblick när en kvinna minst förväntar sig detta. Det är bra om partner planerar en befruktning. Vissa par är tvärtom intresserade av möjligheten till graviditet i syfte att skydda.

Kalendermetoden för att bestämma säkra dagar används ofta av partners. Vissa kvinnor med en vanlig cykel lyckas beräkna säkra perioder och använder framgångsrikt denna metod för preventivmedel under många år. Det kan dock inte kallas mycket effektivt. Dessutom avskräcker experter starkt skyddet från befruktningen genom att bestämma infertila dagar. Statistik visar att denna teknik kommer att misslyckas förr eller senare..

Modern medicin erbjuder effektivare, säkra och prisvärda preventivmetoder: kondomer, orala preventivmedel, intrauterina system, lappar, vaginala suppositorier och andra. För att välja det mest lämpliga bör du konsultera en gynekolog.

Är det möjligt att bli gravid omedelbart efter menstruationen

Den kvinnliga kroppen är en subtil mekanism där det finns möjlighet till kalenderprevention. Denna metod används av många flickor som inte planerar att bli gravida och kvinnor som är angelägna om att bli mödrar. Men vanligtvis är frågan "är det möjligt att bli gravid efter menstruation" intresserad av dem som inte planerar att bli gravid. Så låt oss försöka förstå frågan, baserad på kvinnlig fysiologi.

Kvinnors fysiologi

Återkalla funktionerna i menstruationscykeln. Hos de flesta kvinnor är menstruationen regelbunden och återkommer i genomsnitt efter 28 dagar. Denna period delas vanligtvis upp i faser: follikulär, ägglossande och luteal. Var och en av dem har sina egna egenskaper hos förändringar i strukturen i äggstockarna och livmodern. Så den första fasen kännetecknas av tillväxten av follikeln, från vilken ägget bildas efter en tid. Denna tid är 14 dagar (med en 28-dagars cykel) och sedan börjar äggstegen. Det är hon som är en gynnsam (bördig) period för befruktningen. Den andra fasen varar 1-2 dagar, och vid denna tidpunkt lämnar det mogna ägget äggstocken, det är redo att träffas med spermierna för befruktning. Om detta händer börjar den tredje fasen: ägget införs i livmoderns livmodersättning, det vill säga det är fäst vid livmodern. När befruktningen inte ägde rum lämnar ägget med livmodersblödning, menstruation.

Vilka är chansen att bli gravid efter menstruationen?

I de flesta fall är det omöjligt att bli gravid omedelbart efter menstruationen. Detta är teoretiskt, eftersom ägglossningen ännu inte har inträffat, och spermierna som kommer in i slidan har praktiskt taget inget att befrukta. Men det finns situationer då spermatozoa är mycket aktiva, det vill säga överlevnad. Sådant spermier kan förbli i slidan flera dagar innan ägget frigörs (början av ägglossningen) och behålla sin förmåga att befruktas. Detta är ett undantag från regeln, inte en regel..

Är det möjligt att bli gravid omedelbart efter menstruationen. Vad är sannolikheten för befruktningen

Frågan om "kalenderprevention" gäller både oerfarna flickor och kvinnor som inte använder kemiska eller mekaniska metoder för att förhindra graviditet. För att förstå om en sådan metod är tillförlitlig och vem den är lämplig är det nödvändigt att känna till och ta hänsyn till vissa faktorer.

Menstruationscykeln och dess faser

Menstruations- eller måncykeln (regula) är en förändring som inträffar varje månad i kroppen på en kvinna i fertil ålder, som ett resultat av vilken befruktning är möjlig. Cykeln börjar den första dagen i din period. I genomsnitt varar det 28 dagar, med en svängning på 7 dagar i riktning för ökning eller minskning.

Menstruationscykeln är indelad i fyra faser:

 1. Menstruation - dagar då endometrium, skiktet i livmoderslimhinnan förkastas och blödning inträffar (3-7 dagar).
 2. Follikulär - varar från den första menstruationsdagen, ungefär två veckor. I denna fas bildas en follikel i äggstockarna (ett nytt ägg mognar i det).
 3. Ägglossning (ägglossning), varar cirka 3 dagar. Bara i denna fas blir frågan om en tjej kan bli gravid efter menstruation relevant eftersom ägglossning har en topp i sannolikheten för befruktning. Follikeln går sönder, ett moget ägg lämnar det och går till äggledaren. Befruktning måste ske här..
 4. Luteal, varar 11-16 dagar - tiden för ökad produktion av hormoner och förtjockning av endometrium, förbereder kroppen för en möjlig graviditet.
  Om befruktningen har ägt rum fixeras ägget i endometrium; om inte, menstruationen börjar - ägget och det avvisade endometriet går utanför. Då upprepas allt.

Faktorer som ökar risken för att bli gravid efter menstruationen

Gynekologer tror att med regelbundna perioder (till exempel 28 dagar) är ägglossningsdagen mitten av cykeln (dag 14). Därför är det teoretiskt omöjligt att bli gravid omedelbart efter menstruationen, eftersom befruktning bör ske på cirka 13-15 dagar. Men inte allt är så enkelt.

Kan en flicka bli gravid efter menstruationen - många kvinnor är intresserade av denna fråga.

Möjligheten att bli gravid för en flicka eller kvinna efter menstruation beror på om cykeln för menstruationens början och tid för ägglossning förändras. Dessa faktorer är instabila..

Gynekologer tror att med regelbundna perioder (till exempel 28 dagar) är ägglossningsdagen mitten av cykeln (dag 14).

De beror på kvinnans psykologiska tillstånd, reproduktionsorganens hälsa, hormonnivån i blodet, påverkan av klimatförhållanden och många andra skäl.

Därför rekommenderas det inte att lita på denna metod i fallet med:

 • en växlingscykel eller dess förändring (ägglossningsperioden förskjuts);
 • en för kort period mellan perioder - mindre än 21 dagar;
 • för långa perioder med menstruationsblödning - mer än sju dagar;
 • partner spermieaktivitet och vitalitet;
 • tidig ägglossning hos vissa kvinnor;
 • spontan ägglossning - mognad av två ägg vid olika tidpunkter i en cykel; det är omöjligt att beräkna fertilitetsfönstret i detta fall.

I närvaro av undantag är "kalender" preventivmedel tillräckligt riskabelt. Varje biokemisk funktionsfel i kroppen kan göra säkra dagar farliga. Om en kvinna är i riskzonen bör mer pålitliga skyddsmetoder användas..

Kan en flicka bli gravid 1 - 5 dagar

Sannolikheten för att bli gravid på dag 1-5 i menstruationen är nästan noll och möjligheten att få en infektion med ytterligare komplikationer är extremt hög. Blod är ett idealiskt medium för reproduktion av mikroorganismer, inklusive farliga. Sexuellt samlag under menstruationen öppnar vägen för infektion.

Om blodet inte kan lämna livmodern (under samlag under menstruationen) kan blod komma in i bukhålan. Det är full av inflammation och allvarligare kvinnliga sjukdomar..

Var försiktig! Det inre livmoderhålet under menstruationsblödningen är ett öppet, lätt infekterat blodigt sår, så gynekologer rekommenderar inte att ha sex under menstruationen.

Är det möjligt att bli gravid 6 - 9 dagar efter menstruationen

Enligt läkare är sex det säkraste upp till 7-8 dagar från början av menstruationen. Alla förändringar i yttre och interna faktorer, till exempel närvaron av en aktiv spermier eller en ägglossningskift till en tidigare period till följd av stress, kan störa den vanliga cykeln och beräkningen kommer inte att motiveras.

Kan en flicka bli gravid efter 6–9 dagar, det är omöjligt att säga med 100% säkerhet. Gynekologer tror att graviditet är osannolikt, eftersom möjligheten till befruktning är från 1 till 6%.

Hur många dagar efter din period kan du bli gravid

Den period då befruktningen är möjlig är kopplad till cykelns varaktighet. Ju kortare det är, desto tidigare kommer en sådan dag. Med en cykel på 28 dagar, till exempel, blir den 14: e dagen (mitten av cykeln) dagen för ägglossningen.

I detta fall är 9–19 dagar farliga (med hänsyn till säkerheten 5 dagar före och efter ägglossningen), eftersom ägget är livskraftigt i 2-3 dagar, och spermierna lever i 3-4 dagar, ibland upp till en vecka eller till och med längre. Om cykeln är kortare eller längre måste en justering göras för att öka eller minska säkra dagar..

Kan en flicka bli gravid efter en period av 6 till 9 dagar: Gynekologer tror att graviditet är osannolikt, eftersom möjligheten till befruktning är från 1 till 6%.

Notera! Nu finns det medicinska metoder (ultraljuds follikulometri, testremsor, mätning av hormonnivåer med basaltemperatur) som gör att du kan ta reda på om en tjej kan bli gravid, och på vilken dag efter menstruationen, ganska exakt. Period för ägglossning bestäms av de uppgifter som erhållits under undersökningen.

När sannolikheten för att bli gravid är högre: före eller efter menstruation

Det är svårt att svara entydigt, eftersom det alltid finns enskilda egenskaper som har förändrats och / eller inte beaktats. Enligt gynekologer är 2 dagar före och 2 efter menstruationsfasen de säkraste dagarna när möjligheten att bli gravid praktiskt taget utesluts.

"Kalender" preventivmedel är effektivt om menstruationen kommer regelbundet efter samma antal dagar. Denna metod används också av dem som inte är lämpliga för mekaniska eller som inte rekommenderas kemiska preventivmetoder (till exempel ammande mödrar).

Men om ägget inte har mognat vid beräknad tid på grund av yttre påverkan eller biokemiska förändringar i flickans kropp, kan hon bli gravid både omedelbart efter menstruationen och precis framför dem. Det beror på om beräkningen görs korrekt och om alla parametrar beaktas..

Det är viktigt att veta! Med ett regelbundet sexliv, en exakt cykel och en välkänd partner ger denna metod inte så ofta "överraskningar" för kvinnor. Men om en kvinna sällan har sexuellt samlag ökar chansen att bli gravid dramatiskt, även på ogynnsamma dagar. Kroppen tar som sagt chansen och försöker få ut det mesta av kontakten..

Hur man beräknar vilka dagar du kan bli gravid

Beräkning av dagar för säkert, oskyddat kön utförs på dagen för ägglossning plus säkerhetsdagar, men detta garanterar inte att graviditeten är fullständig omöjlig.

Kvinnor som av en eller annan anledning använder kalendermetoden, det rekommenderas att ständigt övervaka intervallen mellan reglerna (menstruationscykeln) och vid behov korrigera.

Preventivmedel "Kalender" är effektivt om menstruationen kommer regelbundet efter samma antal dagar.

Sådana kvinnor bör föra en dagbok över regelbundenheten när ankomsten av menstruation. Det kommer att hjälpa till att ta hänsyn till avvikelser, bestämma det bördiga fönstret (en period som är gynnsam för befruktningen) och öka metodens tillförlitlighet.

Rekommenderade dagar för skyddat sex

Menstruationscykelns varaktighet (dagar)Ovulation Day (Mid Cycle)Räknar säkerhetsdagar Perioden då en kvinna / tjej kan bli gravid
21elvaja (11-5; 11 +5)6 - 16 dagar efter menstruation
2412-“- (12-5; 12 + 5)7 - 17- “-
26tretton-“- (13-5; 13 + 5)8 - 18- “-
2814-“- (14-5; 14 + 5)9 - 19- “-
trettiofemton-“- (15-5; 15 + 5)10 - 20- “-
32sexton-“- (16-5; 16 + 5)11 - 21- “-
3417-“- (17-5; 17 + 5)12 - 22- “-

De flesta oplanerade graviditeter, tror forskare, beror på spontan ägglossning, som tidigare ansågs vara ett sällsynt fall. Det visar sig att det är speciellt för många kvinnor, det är omöjligt att beräkna det själv. Det kan hända varje dag och känns inte alls..

Därför kan du vid spontan ägglossning bli gravid även under menstruationen.

Om hälsoproblem eller intolerans mot moderna preventivmedel tvingar en tjej / kvinna att använda kalenderprevention, borde hon vara redo för en glad överraskning - ett oväntat nytt liv i sig själv.

Kan en flicka bli gravid efter menstruation:

Hur man tar reda på vilken dag ägglossning efter menstruation inträffar i den här videon:

Är det möjligt att bli gravid omedelbart efter menstruationen

Är det möjligt att bli gravid omedelbart efter menstruationen i 2-3 dagar, läkarens svar. Vad är sannolikheten för att bli gravid omedelbart efter menstruationen. Hur är den kvinnliga kroppen.

En enorm mängd medel för att skydda mot graviditet är tillgängliga för moderna kvinnor. En av de mest mystiska metoderna är kalender. Det är baserat på den fysiologiska oförmågan hos den kvinnliga kroppen att bli gravid på vissa dagar i cykeln. De flesta kvinnor tror att den tid då befruktningen är omöjlig kommer omedelbart efter menstruationen och de första 2-3 dagarna kan betraktas som "säker". Är det så?

Hur den kvinnliga kroppen "fungerar"

Hos de flesta kvinnor med regelbunden menstruation är cykeln (tiden mellan den första dagen i det förflutna och den första dagen av den nuvarande menstruationen) 21-35 dagar. Under denna tidsperiod inträffar förändringar i kvinnans kropp, som kallas cyklernas faser.

 1. Follikulär fas. I detta skede växer follikeln och mognar, varifrån ett ägg klart för befruktning därefter kommer ut. Fasen börjar med början av menstruationsblödning och slutar med ägglossning (efter 12-14 dagar). Bastemperatur (temperatur i rektum) för närvarande stiger inte mer än 37 grader (hålls vid 36,3-36,5 grader).
 2. Äggstockningsfas. För närvarande lämnar det mogna ägget follikeln. Denna fas varar 1-2 dagar, den här tiden kallas det "bördiga fönstret", eftersom sannolikheten för graviditet är mycket hög. För närvarande stiger bastemperaturen (upp till 37,1-37,3 grader). Beroende på kvinnans fysiologi kan mätdata för basaltemperaturen variera, du måste övervaka skillnaden i avläsningar. Om befruktning inträffar börjar hormonell omstrukturering i kroppen, förberedelse för att fostra ett barn, om inte, sker den motsatta processen.
 3. Efter ägglossningen inträffar lutealfasen. Det varar i genomsnitt 13-14 dagar. Bastemperaturen för närvarande är 37 grader. Innan menstruationen kommer hon att falla.

Vad är sannolikheten för att bli gravid omedelbart efter menstruationen

Enkla beräkningar hjälper till att förstå att efter det att menstruationscykeln är avslutad är graviditet omöjligt, eftersom det "gamla" ägget lämnar kroppen, och det nya bildas endast på dag 12, det vill säga ungefär 9 dagar efter avslutad menstruation (förutsatt att blödningen varar 3 dagar). Men inte allt är så enkelt. I synnerhet vet modern medicin fall när graviditet inträffade just vid denna "säkra" tid..

Hög sannolikhet för graviditet efter menstruation om:

 • Din cykel är 21 dagar eller mindre. Med denna cykel mognar ägget snabbare, det är mycket troligt att denna process kommer att avslutas omedelbart efter menstruationen, därför är graviditet under de första 2-3 dagarna efter upphörandet av menstruationen möjlig.
 • Blödningen är kontinuerlig. Vid långvarig menstruation (upp till 7 dagar) kan ägget mogna och förbereda sig för befruktning omedelbart efter avslutad menstruation.
 • Oregelbunden cykel. Under sådana förhållanden är det omöjligt att beräkna den exakta mognadstiden för ägget och att förstå de dagar då sannolikheten för graviditet är hög.

Även under de första 2-3 dagarna efter slutet av menstruationscykeln är graviditet möjligt. Det beror på massan av faktorer som ibland är omöjliga att förutsäga och beräkna. Även om du har en regelbunden cykel är beräkningen av ägglossning inte alltid lätt, både kroppshormoner och allmän hälsa kan påverka utvecklingen av ett ägg..

Även absolut friska kvinnor har anovulatorisk (utan ägglossning) menstruation flera gånger om året. Och efter 25 år åtföljs nästan varje andra cykel av ägglossning (i vissa fall ännu mindre ofta).

Kalendermetoden för skydd kräver noggranna beräkningar, konstant övervakning av din kropp, daglig mätning av basaltemperatur, vilket är ganska svårt att utföra med den moderna livsrytmen. Denna metod är lämplig för kvinnor som på grund av fysiologiska egenskaper eller hälsotillstånd är kontraindicerade i andra preventivmetoder..

Idag kan ingen specialist garantera frånvaron av graviditet i 2-3 dagar efter menstruationen, eftersom varje fall måste beaktas individuellt med tanke på massan av funktioner.

Sannolikheten för befruktning minskar om:

 • sexuell kontakt inträffade dagen menstruationen börjar och en ny cykel;
 • efter kontakt togs nödpreventivmedel.

Graviditet före eller efter menstruation

Den kalendermetod som beskrivs ovan används inte bara för att skydda mot graviditet, utan också för att bli gravid. Så med samma metod kommer framtida föräldrar att kunna beräkna "fertilitetsfönstret" (tid från 11 till 17 dagar med en 28-dagars cykel), sannolikheten för befruktning under vilken närmar sig 100%.

Graviditet kan inträffa före och efter menstruationen, medicin känner till fall när befruktning inträffade under menstruationsblödning.

Uppkomsten av graviditeten i dessa fall förklaras av spermens "överlevnad". En gång i en kvinnas kropp kan de behålla förmågan att gödsla inom en vecka. Den här tiden räcker till för att mogna ett nytt ägg.

Det är omöjligt att förutsäga reaktionen på en kvinnas kropp, han har inte helt "säkra" dagar där befruktningen är omöjlig, det finns dagar där sannolikheten för befruktningen är lägre eller högre, det beror på individuella egenskaper. Sannolikheten för graviditet före och efter menstruationen är densamma, men när man planerar det är det bättre att beräkna dagen för ägglossning, eftersom det är under ägglossningen som kroppen förbereder sig för att bära en eventuell graviditet.

Är det möjligt att bli gravid omedelbart efter menstruationen

De flesta anhängare av kalenderprevention tror att det är omöjligt att bli gravid inom 5 dagar före och efter menstruationen. Medan gynekologer hävdar att möjligheten till befruktning av ägget finns med varje oskyddat samlag. Så vem att tro och är det möjligt att bli gravid omedelbart efter menstruationen? Låt oss förstå.

Funktioner i kvinnlig fysiologi

Den kvinnliga kroppens normala funktion beror direkt på hormonsystemets aktivitet. Flera hormoner är ansvariga för menstruationscykeln: gonadotropin, producerat av hypotalamus, follikelstimulerande och luteiniserande hormoner producerade av hypofysen, och progesteron med östrogen, som bildas i äggstocken. Alla av dem är nära sammankopplade med varandra och påverkar faserna i menstruationscykeln: follikulär, ägglossande och sekretorisk.

Det är viktigt att komma ihåg att nedräkningsdatumet för början av cykeln faller den första dagen för början av menstruationen. Om menstruationen kommer regelbundet och cykeln är stabil, är graviditet möjlig den 12-16: e dagen. För närvarande brister follikeln i äggstocken och det mogna ägget kommer in i äggledaren. Follikeln i sig förvandlas till ett speciellt tillfälligt organ - corpus luteum - som aktivt börjar producera progesteron.

När ägget rör sig genom äggledaren, om en spermier finns i närheten, kan befruktning inträffa. Ett befruktat ägg kommer in i livmoderkaviteten och fästs vid endometriet. Denna process kallas graviditet. Om spermierna inte är i närheten när ägget kommer in i äggledaren, dör det efter 24–48 timmar. Corpus luteum upphör att fungera, nivån på progesteron minskar - planerad menstruation börjar.

Efter slutet av cykeln börjar ett nytt ägg växa i follikeln, och i själva verket finns det inget att befrukta under denna period. Baserat på dessa teoretiska överväganden är det omöjligt att bli gravid de första dagarna efter menstruationen. Men praxis visar ofta motsatsen.

Faktorer som ökar graviditetsrisken

Utöver det faktum att det inte är lätt att bestämma den exakta tiden för ägget att lämna follikeln, finns det ett antal skäl som bidrar till början av graviditeten omedelbart efter menstruationen. Här är några av dem.

 • Kort menstruationscykel. Om cykellängden är mindre än 21 dagar sker ägglossningen vanligtvis några dagar efter menstruationens slut. Dessutom bör man komma ihåg att spermatozoer upprätthåller sin vitala aktivitet under veckan och mycket väl kan vänta på att ägget släpps.
 • Långa perioder. Om förordningen varar mer än 6-7 dagar är det troligt att ägget redan kommer att mogna när det är klart och är klart för befruktning.
 • Cykla instabilitet. Med oregelbunden menstruation är det mycket svårt att förutsäga den exakta dagen för ägglossning. När allt kommer omkring kan ägget mogna både under reglering och omedelbart efter dem.
 • Spontan ägglossning. Detta är ett ganska sällsynt och lite studerat fenomen, där 2 ägg mognar i en cykel, men vid olika tidpunkter..
 • Sjukdomar i livmoderhalsen. Det är värt att tänka på att vissa sjukdomar kan provocera blödning omedelbart efter samlag, och kvinnor tar felaktigt det i början av menstruationen.
 • Cykeln misslyckades. Vanligt med klimatförändringar eller extrem stress.

Hur man bestämmer säkra dagar

Trots att fel ofta uppstår vid beräkning av potentiellt farliga och säkra dagar, tvingas vissa kategorier av kvinnor som inte har något alternativ att använda kalendermetoden för preventivmedel. Först och främst är det ammande mödrar och de för vilka andra skyddsmetoder är kontraindicerade av hälsoskäl.

I detta fall rekommenderar läkare vanligtvis att avgöra om ägglossningen har börjat. Detta kan göras på flera sätt, till exempel att mäta bastemperatur och använda speciella tester. I det första fallet krävs det varje morgon, från och med den första regleringsdagen, för att registrera termometerns avläsningar. Temperaturområdet från +36,6 till +36,9 ° C indikerar att ägglossningen ännu inte har börjat. Indikatorns tillväxt till +37 ° C och högre indikerar dess början. När ägget lämnar follikeln sjunker temperaturen igen.

Det andra alternativet, trots en mer exakt beräkning av säkra dagar, har inte alla råd. Denna metod är för dyr. Dess verkan liknar ett graviditetstest, det svarar bara på ett annat hormon - luteiniserande. Närvaron av två band indikerar att ägglossningen har börjat.

Lite kända spermafakta

Vid beräkning av säkra dagar är det värt att beakta faktumet om spermiernas vitalitet. Från sociala undersökningar blev det känt att ett mycket litet antal kvinnor vet vad spermatozos livsaktivitet är under gynnsamma förhållanden i livmodern och äggledarna. För många svarande var nyheterna oväntade att det är möjligt att bli gravid efter menstruationen om handlingen inträffade omedelbart efter menstruationen, då utskrivningen avbröts. Speciellt inträffar detta ofta med cykelväxling eller snabb ägglossning. I det här fallet är ägget klart för befruktning redan den 7-10 dagen efter det att förordningen har avslutats. Och spermier under denna period kan fortfarande vara aktiva.

För att undvika sådana konsekvenser, beakta följande fakta om spermiernas liv utanför människans kropp.

Efter utlösning börjar spermierörelsen, eftersom miljön inuti slidan är ogynnsam för dem. De tenderar att komma in i livmodern och sedan i äggledarna så snabbt som möjligt. Det var där naturen skapade för dem de mest bekväma förhållanden där de förblir genetiskt fulla från 1 till 7 dagar.

Experter säger att den minsta risken för att bli gravid är 2-3 dagar före regleringens början

När de går ut till ytan och torkar dör spermierna. Därför, om du plågas av frågan om du kan bli gravid efter menstruationen, efter att ha promenerat en tid i kläderna till din partner, så kast bort bekymmerna. Graviditet från torkat spermier förekommer inte.

Låt oss nu tänka tillsammans om det är möjligt att bli gravid om en oskyddad handling inträffade 2-3 dagar efter menstruationens slut och ägglossningen började 6-10 dagar senare. Baserat på ovanstående data visar det sig att spermierna korsar varandra med ägget på det mest gynnsamma stället för befruktning, så chansen att bli gravid i detta fall är mycket stor. Experter säger att minsta risk för att bli gravid är 2-3 dagar innan regleringens början. Denna tid anses dock också vara relativt säker, eftersom det alltid finns en risk för mognad av två folliklar.

Ägglossningsskift

Gynekologer konstaterar att antalet kvinnor med en stabil och ordnad cykel är mycket litet. Ofta möter även friska företrädare för det klara könet sin förflyttning med 1-2 dagar. Följande faktorer kan bidra till detta:

 • spänningar orsakade av psyko-emotionell överbelastning;
 • fysisk trötthet på grund av brist på sömn eller svält;
 • järnbrist orsakad av anemi;
 • nedsatt reproduktionsorgan och gynekologiska sjukdomar.

Mycket ofta inträffar ägglossningsskiftet på grund av en klimatförändring. Många flickor noterar det faktum att de vid ankomst till badorten börjar sin period, även om de enligt planen skulle vara först efter 1,5–2 veckor. Cykeln försvinner, och kvinnan kan inte längre veta när nästa gång hon väntar på sin period.

Låt oss titta på flera fall där cykeln är störd och paret litar på menstruation som ett preventivmedel.

 • Till att börja med noterar vi att hos unga flickor under 20 år uppstår cykelfel mycket ofta, ibland kan menstruation uppstå även utan ägglossning. I detta fall är sannolikheten för att bli gravid efter menstruationen cirka 50%.
 • En regelbunden cykel bör observeras mellan 20 och 40 år. Men i praktiken är det bara en liten andel kvinnor som kan skryta med sådan stabilitet. De flesta behöver fortfarande vidta ytterligare åtgärder för att skydda dem från oönskade graviditeter..
 • En annan faktor som påverkar cyklens jämnhet är klimakteriet. Under denna period är det mycket svårt att förutsäga den exakta tidpunkten för början av menstruationen och deras varaktighet. Därför måste de som upplever klimakteriet vara dubbelt försiktiga.

Populära myter

Mycket ofta, baserat på observationer av din egen kropp eller berättelser som berättas av släktingar, vänner, görs felaktiga slutsatser som sedan leder till en oplanerad graviditet.

 • Till exempel tror vissa att under menstruationsperioden kommer hela övre skiktet av livmodern i livmodern av, och det finns inget för ägget att fästa vid. Om du håller dig till samma synvinkel, kom ihåg: endometriet återhämtar sig mycket snabbt. Och ägget kan fästas vid basalskiktet, graviditet kan inträffa bara en vecka efter menstruationen.
 • Andra är av den uppfattningen att om du tar en noggrann dusch omedelbart efter sex, kommer befruktningen inte att ske. Enligt forskare ökar sannolikheten för befruktning om cirka 3 ml spermier, det vill säga 10 miljoner spermier, har trängt in i livmodern. Men för att gödsla ett ägg behövs bara en shustrik. Om han hade turen att undvika effekterna av tvål, kommer hans datum med ägget säkert att äga rum.
 • Ytterligare andra litar på transparent urladdning från slidan och tror att de förefaller före ägget släpps. Under denna period utövar partner kön utan preventivmedel. Emellertid kan spermier överleva för att ägglossas med varje utsläpp. Och om graviditet inte är en del av dina planer, fokusera inte på utsläppets färg.

Vi hoppas att du har samlat tillräckligt med information och fått svar på frågan om det är möjligt att bli gravid omedelbart efter din period. Ta hand om dig själv, räkna inte med lycka och om du inte planerar att bli mamma inom en snar framtid, använd preventivmedel.

Artiklar Om Missbruk Cykeln

Oregelbundna perioder efter 40 år - 5 skäl

Bara drygt 40, och menstruationen började gå tillfälligt. Oregelbundna perioder efter 40 år är ett symptom som indikerar förekomsten av problem med kvinnors hälsa....

7 bästa tappar

* Granskning av det bästa enligt redaktionen för expertology.ru. Om urvalskriterierna. Detta material är subjektivt, inte en reklam och fungerar inte som vägledning för köp. Innan du köper måste du rådgöra med en specialist....

Ultraljudsundersökning av bäckenorganen

Ultraljud av livmodern och bilagorna är ett enkelt och effektivt sätt att få tillräckligt med information om en kvinnas reproduktionsorgan. På grund av dess tillgänglighet har den fått stor popularitet bland befolkningen....